журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

"Бизнес и безопасность" № 1-2007 Избранное

Оцените материал
(0 голосов)

 

АКТУАЛЬНО

Midot System - как подобрать и проверить персонал, кому доверить финансы и коммерческие секреты

В 70-х годах израильские бизнесмены, учитывая неудобства использования детектора лжи для проверки персонала, обратились к психологам с просьбой создать тестовый инструмент для проверки ряда принципиальных критериев: честность, отношение к чужой собственности, готовность работать в рамках правил и инструкций, способность аккуратно выполнять работу и указать на предрасположенность к совершению злоупотребления.

Богдан Городницкий
Представитель Midot Systems в Украине

2

Рейдерство і протидія йому

Характерною рисою новітньої історії розвитку вітчизняного підприємництва є зростаюча кількість операцій по злиттю, перетворенню та приєднанню суб'єктів господарювання, яке часто проявляється в досить агресивній формі так званому недружньому поглинанні або рейдерстві. Останнє на даний час поширилось в Україні настільки масштабно, що стало створювати певну загрозу економічному розвитку країни. На масштабність та загрозливість даного явища вказує і те, що зазначене питання стало предметом обговорення на засіданні комітету по парламентському співробітництву ЄС - Україна в жовтні поточного року де розглядалась економічна ситуація в Україні. Зокрема, було висловлено думку про необхідність вжиття невідкладних заходів по протидії рейдерству, насамперед через удосконалення законодавчої та судової систем.

Зубок М. І.,
кандидат воєнних наук, професор

3

Вражаючий успіх української детекції брехні

Інтерв'ю з відомим українським поліграфологом, директором компанії «АРГО-А», членом Американської асоціації поліграфологів, Головою Міжнародної ліги поліграфологів, Воликом Андрієм Миколайовичем.

«АРГО-А»

6

Вопросы безопасности, связанные с персоналом по ISO 17799

Достаточно посмотреть на сайты поставщиков охранного оборудования, чтобы убедиться в изобилии предложений по системам охранного видеонаблюдения - огромное количество комплексов, различающихся количеством каналов, разрешающей способностью, способом сжатия, всевозможными дополнительными функциями, такими как детекторы движения, удаленное администрирование, интеграция с охранно-пожарными, пропускными системами и многим другим. Но все ли функции реализованы должным образом и все ли устраивает конечного пользователя?

Курбет П.

7

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Захист інтелектуальної власності

Проведений аналіз свідчить про те, що ситуація з інтелектуальною власністю у сфері літературних та журналістських творів в Україні настільки ж не вивчена та складна, наскільки й актуальна.

Мазур В. В.

10

Про результати соціологічного дослідження в малому підприємництві

Бізнес-середовище і суспільство в цілому потребують постійної кваліфіковано-обґрунтованої інформації про розвиток та безпеку підприємницької діяльності, включаючи дані про її стан, забезпечення захисту інтересів підприємців, можливості одержання і повернення ними кредитів, відповідність основних законодавчих актів з підприємницької діяльності, забезпеченню її розвитку та безпеки тощо. Такі дані можна отримати на основі проведення соціологічних досліджень (експертної оцінки) серед підприємців в окремих регіонах, державі в цілому та запровадження системи моніторингу в цьому напрямку.

А. К. Гудсков, к. е. н.,
академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності,
доцент Кіровоградського національного технічного університету,
О. М. Мезенцева,
викладач Кіровоградського національного технічного університету, аспірант

12

Інтернет-бізнес: потенційні загрози та шляхи їх локалізації

Сьогодні не тільки спеціалізовані видання і дослідники глобальної мережі, але й звичайні її користувачі констатують постійно зростаючу комерціалізацію Інтернету. Втім, у цьому немає нічого дивного: глобальна мережа - це вкрай зручне інформаційне середовище, не скористатися яким для ведення бізнесу сьогодні просто неможливо. Деякі компанії використовують Інтернет тільки для швидкого дешевого зв'язку з партнерами та власними філіями. Інші не хочуть втрачати зручного доступу до інформації, розміщеної в мережі. Дійсно, корпоративний сайт з докладною інформацією про компанію, її товари і послуги є чудовою візитівкою фірми, що привертає увагу потенційних клієнтів. Треті компанії використають Інтернет як рекламне середовище. Вартість онлайнових рекламних блоків набагато нижче традиційних, а їхня ефективність постійно зростає. Кількість фірм, які працюють лише в Інтернеті щоразу збільшується. Таким чином, глобальна мережа поступово перетворюється в бізнес-середовище.

Сулік Н. І.
Інтернет-аналітик

14

Состояние и перспективы развития производства и применения
в Украине экологически чистого биодизельного топлива

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Семенов В. Г.,
доцент, к. т. н.
кафедра ДВС НТУ «ХПИ»

18

Доступ контролюючих державних органів до інформації про діяльність суб'єктів
господарювання: правові підстави

Суб'єктів підприємництва перевіряли і будуть перевіряти завжди. І цей факт мало залежить від рівня демократичності або недемократичності держави. Обсяг і форми демократії швидше за усе впливають на методи, форми і частоту перевірок підприємців. При демократичній державі підприємець чітко знає: коли, хто, на яких підставах буде його перевіряти і які при цьому права він має.

Марущак А. І.,
к. ю. н., доцент, лауреат Премії КМУ за внесок молоді в розбудову держави
(у номінації за наукові досягнення)

21

Поняття та ознаки комерційної таємниці

Задовго до вступу людства в епоху ринкових відносин люди намагалися приховувати один від одного ті чи інші відносини, керуючись при цьому різноманітними мотивами від морально-етичних до матеріальних, що в кінцевому результаті знайшло своє відображення в законодавстві більшості країн.

Пристайко В.,
Інститут захисту інформації з обмеженим доступом
Національної академії СБ України.

23

Создание системы конкурентной разведки компании (часть 1)

В условиях роста интенсивности экономических процессов руководители отечественных компаний постоянно обращаются к западному опыту. Уже никого не удивишь такими терминами как менеджмент, маркетинг, PR, а вот термин «конкурентная разведка» пока для Украины достаточно новый.

ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «СІДКОН»

 25

Доступ до банківської таємниці та іншої інформації щодо діяльності
комерційних банків: вітчизняний та зарубіжний досвід

Відносини щодо доступу до інформації в Україні в основному регламентує Закон України «Про інформацію». Однак доступ до окремих видів інформації різними суб'єктами регламентується Законами України «Про державну таємницю», «Про телекомунікації», «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про охорону праці», «Про науково-технічну інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону дитинства», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та іншими законами. З сталим розвитком в Україні фінансово-банківської системи, дослідження питання доступу до банківської таємниці та іншої інформації, що стосується різних аспектів функціонування комерційних банків, актуалізується.

Андрій Ткачук
Директор міжнародної агенції «BeeZone»

 28

Бенчмаркинг як складова успішної бізнес-стратегії

Протягом останнього часу у розвитку конкурентної розвідки все більшого поширення набуває «бенчмаркинг» (англ. benchmarking) - вивчення досвіду, стратегії, рішень, ділової практики кращих компаній галузі з метою використання цього досвіду в адаптованому вигляді для покращення якості роботи компанії.

Тарас Ткачук
Інститут захисту інформації з обмеженим доступом

 35

Управление страховочными запасами предприятий в условиях неопределенности

Бизнес - добровольная предпринимательская деятельность, сопряженная с повышенным риском и трудно предсказуемыми (неожиданными) изменениями в бизнес-среде.

 Александр Яновский

 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Доверьте свою безопасность новым технологиям

Компания «ЖЮСТАР» (pima-alarms.com.ua) - эксклюзивный дистрибьютор в Украине израильской фирмы PIMA Electronic System LTD» - одного из ведущих мировых производителейоборудования охранно-пожарной, тревожной и периметральной сигнализации, средств централизованного наблюдения и других средств охранного назначения.

«ЖЮСТАР»

39

Устройства и системы поиска, диагностики подземных коммуникаций

Подземные кабели и металлические трубопроводы, как скрытые объекты, представляют опасность вследствие их неосторожного повреждения и нарушения функционирования - по проводам кабелей может передаваться электроток, а по трубопроводам - взрывоопасные вещества (газ, нефть). Точная локализация их трассы (места расположения) и определение глубины залегания обезопасят выполнение строительно-монтажных, подземных и других работ, при прокладке дорог и коммуникаций. Для решения таких задач применяют трассоискатели - технические средства поиска и диагностики подземных коммуникаций.

Гончар В. К.

40

Дверной замок ХХІ века или как надежно запереть дверь от «своих»

С момента изобретения замков появились люди, которые хотят их вскрыть. С развитием технического прогресса и применения современных технологий в замках параллельно отшлифовывается мастерство «домушников» и других специалистов.

Севастопольский завод
электронно-кодовых замков

43

АСТРА - 06 новые технические возможности!

Программно-аппаратный комплекс АСТРА - 06 предназначен для контроля и учета рабочего времени персонала и диспетчеризации автомобилей с функциями - протоколирования событий; видеонаблюдения с регистрацией видео- и аудиоинформации; обнаружения металла у лиц, входящих или покидающих объект.

 «Квазар-Мікро. Компоненти і системи»

44

Новые возможности ЛЕОНАРДО - адресный ППКОП «Сигнал-99»

Системы пожарной безопасности на базе интеллектуальных адресных опросных извещателей серии Леонардо с успехом эксплуатируются на объектах различного назначения: офисы, банки, промышленные предприятия, школы, лечебные учреждения, различные рынки, гостиницы, коттеджи, станции метро и т. д. Учитывая многочисленные просьбы и пожелания в 2007 году компания Систем Сенсор представляет новое оборудование, созданное на базе серии ЛЕОНАРДО - адресный ППКОП «Сигнал-99» производства ООО «ПромСервис-99», рассчитанный на непосредственное подключение автоматических извещателей серии LEONARDO и адресных ручных извещателей ИПР-LEO.

Официальный дистрибьютор фирм
«SYSTEM SENSOR» в Украине
ООО «ДИФЕНС»

46

 ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система контроля несения службы PES System

Система PES System предназначена для контроля за несением службы охранными подразделениями, документирования процесса патрулирования территории - фиксация времени обхода контрольных точек маршрута и обнаруженных патрульным событий.

Родионов С. С.
Фролов Д. П.

47

Правила особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ
під час виконання службових обов'язків

Продовження. Початок у № 2006/6

 Шиян В. Д.,
к. т. н., професор НАВСУ.

50

Защита от нападения собаки

Человек и собака с давних пор сосуществуют рядом друг с другом и подобный союз, кроме очевидных плюсов порождает свои специфические проблемы. Хорошо если собака ваш друг, а если она видит в вас врага? Нападение собаки на человека является для него достаточно сильным психологическим стрессом и не всегда человек способен принять адекватные меры. Обычно сотрудников спецслужб этому обучают хотябы теоретически, но иногда полезно знать и практически испытанные советы. Предлагаемые материалы - это материалы, наработанные в результате продолжительных тренировок сотрудников спецподразделений на предмет отработки наиболее эффективных приемов отражения нападения как специально тренированной собаки, так и бродячей.

Мусиенко Д.

 55

Автоматическое канатно-спусковое устройство БАРС является дополнительным,
эффективным и безопасным средством самоспасения

Предупреждение гибели людей на пожарах и, в частности, эвакуация людей является, несомненно, важнейшей задачей МЧС. Еще в начале прошлого века технический арсенал средств спасения ограничивался раздвижными лестницами и простейшими канатно-спусковыми устройствами. В настоящее время существуют сотни различных спасательных систем - от элементарных тормозных шайб до сложнейших механических подъемников и специально оборудованных вертолетов.

Коваль В. В.

 59

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СЕКРЕТЫ «ПАТРИОТОВ»

Продолжение, начало в журналах «Бизнес и Безопасность» № 4 2004 и №№ 1, 2, 4, 6, 2006 года
Компания ООО НПП «ВСК» вышла на рынок охранных систем с цифровой системой видеонаблюдения «Патриот» достаточно давно - в 2001 году. За это время система «Патриот» прошла путь от экспериментальной до мощной и развитой профессиональной системы видеонаблюдения.

Владимир Солодкий
Технический директор
ООО НПП «ВСК»

61

Тепловизоры

Продолжение. Начало в № 6/2006
Тепловидение - получение видимого изображения объектов по их собственному либо отраженному от них тепловому (инфракрасному) излучению; служит для определения местоположения и формы объектов, находящихся в темноте или в оптически непрозрачных средах, а также для изучения степени нагретости отдельных участков сложных поверхностей и внутренней структуры тел, непрозрачных в видимом свете.

Мусиенко Д.

62

 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

О методике поиска радиозакладок с помощью сканирующего приемника
и программного обеспечения DigiScan EX

Программа DigiScan EX предназначена для поиска радиосигналов, их мониторинга, а также для выявления закладных устройств (негласно установленных средств съема информации) с использованием сканирующих приемников AOR и ICOM.

Дмитрий Корчев
Эксперт по вопросам защиты информации
ООО «D.A.S.»

68

Захист інформації у діловому спілкуванні

В комерційній діяльності значне місце займають різні види ділового спілкування, у ході якого можуть обговорюватись питання, інформація по яких має обмежений доступ. Звичайно витік такої інформації буде серйозно впливати не тільки на результати спілкування, а і на подальші взаємовідносини самих його учасників. За таких умов захист інформації з обмеженим доступом у ході спілкування є одним із важливих завдань його підготовки та проведення.

Яворська І. М.

70

Обеспечение безопасности при эксплуатации по ISO 17799

Курбет П.

73

Гарантированное уничтожение данных, содержащихся на электронных носителях компьютерной информации, как одно из направлений ТЗИ

Рассматривая техническую защиту информации (ТЗИ) как деятельность, направленную на обеспечение инженерно-техническими мероприятиями порядка доступа, целостности и доступности информации, которая составляет государственную и иную, предусмотренную законом тайну, конфиденциальной информации, а также целостности и доступности открытой информации, важной для личности, общества и государства [1], должны заметить, что сегодня существуют направления такой деятельности, которым со стороны специалистов сферы ТЗИ уделяется незаслуженно малое внимание.

Тарас Ткачук
Інститут захисту інформації
з обмеженим доступом

79

Конфіденційне діловодство - важлива складова захисту конфіденційної
інформації на підприємстві

У Стародавньому Римі діяв закон, що передбачав покарання у вигляді штрафу за примус чужих рабів до видачі таємниць свого хазяїна. Традиція вести торговельні книги, таємниця яких була різновидом комерційної таємниці, існувала в античному світі. Торговці й банкіри зобов'язані були вести такі книги, відображаючи в них свою діяльність. Дані торговельних книг були конфіденційними й розкривалися винятково для уточнення податків, по справах про спадкування майна, у випадках настання банкрутства або з метою правосуддя. Таким чином, держави ще на ранніх стадіях свого розвитку створювали закони, які захищали інтереси підприємців, їхніх засновників й учасників від можливого витоку секретів, що було передумовою до зародження системи конфіденційного діловодства.

Иваненко И. И.
D.A.S. (Диджитал енд Аналог Системс)

85

 Аудит информационной безопасности предприятия

Обеспечение информационной безопасности любого учреждения или предприятия уже не есть чем-то таким, о чем мало говорят или пишут. Конечно, и в традиционной прессе, и в Интернете можно найти массу материалов по аудиту информационной безопасности. Мы же хотели бы в этой статье обратить Ваше внимание на то, что этот вопрос становится все более и более актуальным, потому что с каждым годом увеличивается количество попыток завладеть, изменить или уничтожить корпоративную информацию и суммы от таких потерь с каждым годом значительно увеличиваются. Не будем сейчас на этом подробно останавливаться - эти данные можно найти в результатах проведения многочисленных исследований.

ЗАО «Объединение ЮГ»
Недлинский Т. А.,
Руководитель отдела технической защиты информации

90

 Новинки рынка защиты информации

DRUID - прибор, гарантирующий полную конфиденциальность переговоров.

Дмитрий Корчев
Эксперт по вопросам
защиты информации ООО «D.A.S.»

92

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Иногда вовремя открытые двери спасают жизнь

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам обеспечения безопасности людей при их массовом пребывании внутри каких-либо помещений. Данная проблема в большинстве развитых стран была решена на законодательном уровне. Разработаны и беспрекословно выполняется ряд норм и стандартов, регулирующих правила оборудования эвакуационных выходов, в которых изложены требования к устройствам, предназначенным для оборудования таких выходов. К сожалению, такое решение было принято после ряда трагических случаев в местах массового скопления людей, повлекших гибель десятков человек.

SPV COMPANY LTD

93

Контроль доступа. Учет рабочего времени. СКУД SMDR

Домофоны. Электромагнитные замки. Видеодомофоны.
Системы контроля доступа и учета рабочего времени семейства SMDR разработаны с учетом специфики российского среднего и малого бизнеса, крайне не дороги по стоимости, при учете широких функциональных возможностей. Системы контроля доступа SMDR способны обслуживать, в том числе и многофилиальные компании, к примеру, сеть магазинов, региональных представительств и т. п. Программный комплекс не ограничен, Вы можете использовать систему как в одном офисе на одной точке прохода в составе домофона (или видеодомофона), так и управлять одновременно десятками точек прохода, причем не важно, в одном помещении таковые или в разных городах. Наши системы позволят Вам контролировать доступ в Ваши помещения в независимости от количества точек прохода и производить анализ данных на персональном компьютере. Системы предоставят Вам полную информацию о всех передвижениях Ваших сотрудников как внутри Вашего помещения, так и на уровне входа и выхода из такового. Функции учета рабочего времени повысят эффективность работы кадрового отдела Вашего предприятия, а в ряде случаев помогут оптимизировать бюджет заработных плат.

 Коваль В. В.

96

СВЯЗЬ

Сверхширокополосная передача данных

На сегодняшний день существует большое количество различных стандартов беспроводной связи: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi), HomeRF 1.0, HomeRF 2.0, ZigBee, Bluetooth 1.1, Bluetooth 2.0+EDR, 802.16d, 802.16e (WiMAX). Естественно, в виду такого разнообразия при выборе наиболее оптимального могут возникнуть некоторые трудности, какие интерфейсы друг с другом совместимы, какие мешают друг другу работать, какая у них зона охвата, скорость, надежность, защищенность - сплошные вопросы. Казалось бы производителям пора сконцентрировать усилия на наиболее перспективных стандартах, но нет, начинается активная компания по продвижению очередной беспроводной технологии - UWB.

Курбет П.
Тихий В.

97

КОМПЬЮТЕР

Антивирусная безопасность: состояние, проблемы, перспективы, рекомендации

Дается аналитический обзор состояния и возможностей антивирусной защиты с использованием материалов ІІІ научно-практической конференции «Комплексные системы безопасности объектов ииформационной и хозяйственной деятельности», прошедшей 23-24 ноября 2006 г. в ОАО Гипросвязь.

Шорошев В. В.,
Слободанюк А. А.,
Тихонов В. Г.

99

Основные методы построения систем защиты вычислительных сетей
Концепция построения сетей систем безопасности на основе корпоративных сетей

Курбет П.

102

Основні положення безпечної роботи в приміщеннях
з електронно-обчислювальними машинами та персональними комп'терами

Сучасне життя неможливо уявити без електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та персональних комп'ютерів (ПК). На виробництві, в науково-дослідних і навчальних закладах, в офісних приміщеннях і навіть вдома нас супроводжує ця електронна техніка. Але для збереження здоров'я під час роботи із вказаною технікою необхідно дотримуватись певних вимог безпеки.

Гончаров А. В.

107

Вирусы и антивирусы 2006

Какое антивирусное программное обеспечение может сегодня обеспечить безопасность информации хранимой на ПК? Эта проблема никогда не теряла актуальности и с каждым днем становится все более сложной. Дело в том, что современные злонамеренные программы имеют различные формы и достаточно вам выйти в сеть Internet или вставить зараженный носитель если это одиночный ПК, а если же вы в локальной сети, то достаточно открытой папки и вы обеспечены головной болью, безусловно, при отсутствии антивирусных программ.

Мусиенко Д.

109

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів

Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окиснення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо), сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

Гончаров А. В.

113

Озоноразрушающие хладоны: возможности замены

В предыдущем номере нашего журнала была затронута одна из наиболее актуальных проблем противопожарной защиты, а именно необходимость замены применяемых озоноразрушающих газовых огнетушащих веществ на так называемые озонобезопасные вещества. Сегодня мы постараемся внести некоторую ясность в ответ на вопрос о том, на что и как эту замену производить.

Георгий Минин

117

Перша долікарняна допомога потерпілим на пожежах і при аваріях

Загальними умовами успіху при наданні першої долікарняної допомоги потерпілим під час нещасних випадків є швидкість дій, винахідливість i вміння того, хто надає допомогу. Цих якостей можна досягти за допомогою відповідних тренувальних вправ для придбання навичок.

Гончаров А. В.

121

 Для тих, хто вміє рахувати...

Кожен керівник мріє про безпеку на своєму підприємстві. В тому числі і пожежну. Народна мудрість вчить: «Пожежа гірша за злодія. Злодій щось краде, а пожежа все нищить». А чи готові ми сьогодні до зустрічі (не приведи Боже) з пожежею, і чи зможемо дати їй відсіч?

Чернов С. М.,
технічний директор
компанії «Дихальні системи»

126

Очерк о пожарной сигнализации

Многочисленные действующие в Украине нормы обязывают (или, в некоторых случаях, рекомендуют) оснащать жилые, общественные и производственные здания и сооружения пожарной сигнализацией. К сожалению, многие владельцы (руководители) предприятий и организаций относятся к ее установке как к неприятной необходимости. И напрасно: в отличие от старого «совкового», современное оборудование позволяет достаточно быстро обнаружить загорание, т. е., предприняв необходимые действия, ликвидировать пожар на начальных стадиях. К примеру, при помощи огнетушителей (о них подробно говорилось в предыдущем номере нашего журнала). Можно сделать и так, чтобы установка пожарной сигнализации активировала автоматическую установку пожаротушения, либо выполняла «по совместительству» функции охранной сигнализации (в целесообразности установки таковой обычно мало кто сомневается).

Георгий Минин

127

Испытание взрывчатых материалов и «железа»

Середина сентября ознаменовалась подписанием очередного приказа МЧС, касающегося взрывчатых материалов и иже с ними. Приказу присвоен № 619, датирован он 15 сентября, а зарегистрирован в Министерстве юстиции 5 октября 2006 года. На сей раз приказом утвержден «Порядок проведения испытаний разработанных, ввезенных в Украину и конверсионных взрывчатых материалов, оборудования для их изготовления, средств механизации, устройств и аппаратуры для взрывных работ».

Татьяна Медведева

133

Светопропускающие купола - эффективное средство для дымоудаления в случае пожара

Со времен пожара в аэропорту г. Дюссельдорфа в Германии было очень много сделано для безопасности людей в общественных зданиях.Это была одна из самых крупных катастроф в Германии за послевоенный период.Более чем 2000 людей необходимо было эвакуировать в очень тяжелых условиях и за максимально короткое время.

ООО «АКО Строительные Элементы Лтд.»
группа компаний А С О

134

«Системи фірми «АЛТОСАН» завжди від лиха насторожі!»

Підприємство «АЛТОСАН» яке було засноване у 1989 р., здійснює розробку концепцій захисту об'єктів різного призначення: автоматичного пожежогасіння, систем контролю доступу, технічних засобів автоматичної пожежної та охоронної сигналізацій, відеоспостереження та відеорегістрації, засобів зв'язку - від проекту, монтажу, наладки до здачі в експлуатацію.

ТОВ «АЛТОСАН»

135

Пожарная централь IFS 7002

Адресная пожарная централь IFS 7002 решает задачи контроля состояний адресно-аналоговых и безадресных пожарных извещателей, управления средствами оповещения, пожаротушения, дымоудаления и иными инженерными объектами, передачи информации о пожаре и неисправностях на пункт централизованного наблюдения.

Смирнов М. Н.
Родионов С. С.

137

К вопросу организационных моментов, касающихся обучения персонала, который будет находиться на объектах хранения и транспортирования нефтепродуктов

Организационные моменты во время первых дней работы персонала на объектах хранения и реализации нефтепродуктов играют немаловажную роль. Как правило во время возникновения каких-то неисправностей или чрезвычайной ситуации персонал, мгновенно сообразив что нужно делать, принимает какие-то управленческие решения. Впоследствии чего, сложившуюся ситуацию легко разрешить без больших потерь.

Коваль В. В.

139

Не всякий огнетушитель спасет от беды

Автомобиль, как известно, механизм сложный, дорогой и опасный. Причем не только для беззащитных пешеходов, но и для самого водителя и его пассажиров. Увы, эту простую истину усвоили далеко не все сидящие за рулем. Специалисты пожарные утверждают, что легковой автомобиль полностью сгорает примерно за 3-4 минуты. И случается это совсем не так редко, как может показаться.

 Коваль В. В.

142

Пожежна безпека по-європейськи

На протязі минулого та теперішнього року українські виробники продукції пожежного призначення переживають новий етап у своєму розвитку. Це пов'язано з тим, що, починаючи з 9 січня 2007 року, в Україні відмінені всі раніше видані сертифікати на технічні засоби пожежної сигналізації, що не відповідають європейським стандартам EN-54-(1-13). Дозвіл на застосування отримали ті прилади, що мають сертифікат відповідності, виданий «Державним центром сертифікації МНС України» згідно до вимог ДСТУ EN-54-(1-13). Цей факт змусив розробників та виробників засобів пожежної сигналізації по-новому підійти до розробки своїх приладів. Дана обставина також вплинула на нові розробки виробничо-комерційного підприємства фірми «Тірас», м. Вінниці, про що буде вестись розмова у даній статті.

Сорокопуд О. С.,
провідний інженер-конструктор

144

ПСИХОЛОГИЯ

Виражені індивідуально-психологічні риси особистості та їх зв'язок
із кримінальними нахилами

Продовження, початок у №№ 2006/4, 5.
У продовженні теми взаємозв'язку між вираженими індивідуально-психологічними особливостями або акцентуаціями особистості та можливими кримінальними людини розглянемо гіпертимний, дистимічний і афективно-лабільний типи.

Фармагей О. І.,
к. психол. н.

146

Национальная специфика взаимоотношений и деловой этики в бизнесе

Бизнес делают люди в процессе общения.
В общении велика роль личностных симпатий.
Вам никогда не представится повторная возможность произвести хорошее первое впечатление на партнера по бизнесу.
Соблюдайте деловую этику в обращении с партнерами.

Александр Яновский

148

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ІІ науково-практична конференція «Комплексні системи безпеки об'єктів
інформаційної та господарської діяльності»
(23-24 листопада 2006 р.)

Шорошев В. В.

149

Новітні технології в організації систем безпеки

Наприкінці минулого року один із лідерів на ринку безпеки західноукраїнського регіону - ТзОВ «Компанія «БК» - провів семінар на тему «Новітні технології в організації систем безпеки».

Галина Висоцька

151

Товары и услуги

Размещение прайс-листов на - www.bsm.com.ua т/ф. (044) 565-96-37

Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии