журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

Посібник щодо застосування НАПБ Б.03.002-2007 "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою"

Оцените материал
(0 голосов)
Kategorii posibnyk 168
Розроблено автори: Шкоруп О.І., Сізіков О.О., Куликівський В.С., Білошицький М.В., Чеботаєв К.П., Гудович О.Д. Кравченко Н.В. Схвалено: Науково-технічною Радою УкрНДІПБ МНС України. ПОГОДЖЕНО: Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. © 2009, Шкоруп О.І., Сізіков О.О., Куликівський В.С., Білошицький М.В., Чеботаєв К.П., Гудович О.Д. Кравченко Н.В. 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ З 3 грудня 2007 року введені у дію НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (Наказ МНС України від 03.12.2007 р. № 833). У зв’язку з прийняттям НАПБ Б.03.002-2007 слід вважати НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий пометений и зданий по взрьівопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86) таким, що не застосовується на території України (Наказ МНС України від 06.02.2008 року № 88). Новий документ встановлює методику визначення категорій приміщень і будинків виробничого і складського призначення, а також зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою залежно від кількості і пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що знаходяться (обертаються у них) з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених у них виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають аварійним ситуаціям. Сучасні технологічні процеси виробництв, що пов’язані з зберіганням, переробкою і отриманням горючих газів (ГГ), легкозаймистих і горючих рідин (ЛЗР, ГР), речовин і матеріалів, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря, або один з одним, твердих горючих і важкогорючих речовин і матеріалів, горючого пилу і волокон мають різну вибухопожежну і пожежну небезпеку. Знання цих небезпек дозволяє завчасно розробити заходи із попередження виникнення вибухів і пожеж, забезпечення безпеки людей і зменшення матеріальних втрат у тому випадку, якщо вибух або пожежа відбудеться. При цьому важливо не допустити перебільшення в оцінці вибухопожежонебезпеки і, таким чином, надлишкових капітальних і експлуатаційних затрат. З іншого боку, недооцінка реальної небезпеки може привести до людських жертв і великим матеріальним втратам у разі вибуху або пожежі. Раціональний вибір заходів із забезпечення пожежної безпеки виробничих і складських приміщень, зовнішніх установок — актуальне і складне завдання. Його вирішення базується на оцінці вибухопожежної і пожежної небезпеки конкретних технологічних процесів виробництв, приміщень і будинків, у яких вони розміщені, а також зовнішніх установок. Даний Посібник призначений для надання практичної допомоги співробітникам (працівникам) органів державного пожежного нагляду, проектних організацій, викладачам ВНЗ, а також інженерно-технічному персоналу, який займається розробкою заходів із забезпечення вибухопожежної і пожежної безпеки будинків, споруд та зовнішніх установок у процесі їх проектування, будівництва і експлуатації. У Посібнику розглянуті розрахункові методи визначення категорій приміщень і будинків виробничого і складського призначення, а також зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою, в яких обертаються горючі гази, легкозаймисті і горючі рідини, горючий пил і тверді горючі матеріали і речовини. У ньому наведено розрахункові формули, рекомендації щодо підготовки вихідних даних для розрахунків, необхідні довідкові матеріали. Розв’язані різні типи задач з визначення категорій приміщень, будинків і зовнішніх установок. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою встановлюють методику визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого і складського призначення, а також зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою (далі - Норми). Методика, викладена у Нормах, повинна використовуватися під час розроблення відомчих норм технологічного проектування. Норми і даний посібник не поширюється на приміщення, зовнішні установки та будинки для виробництва і зберігання вибухових речовин, будинки і споруди, які проектуються за спеціальними нормами і правилами, що затверджені в установленому порядку. Під час класифікації виробничих приміщень і зо'внішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою враховується: - агрегатний стан вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів; вибухопожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів (максимальний тиск вибуху стехіометричної концентрації горючих речовин у повітрі, теплота згорання, температура спалаху легкозаймистих рідин); - реальні умови проведення технологічного процесу (тиск, температура, маса горючих речовин); - наявність технічних засобів контролю і захисту від утворення вибухопожежних концентрацій на випадок розгерметизації технологічного обладнання (газоаналізатори, аварійна вентиляція, швидкодіючі системи відключення пошкодженого апарату, технічні рішення з обмеження площі розливу рідини, аварійне зливання рідини, аварійний виток газу тощо); - реальні умови утворення зон вибухонебезпечних концентрацій; - надлишковий тиск вибуху при займанні горючого середовища; - прогнозування найнесприятливішого варіанта аварії або періоду нормальної роботи апаратів, за якого у вибуху і горінні бере участь найбільша кількість речовин і матеріалів, найнебезпечніших щодо наслідків вибуху. Визначення пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів виконується на основі результатів випробувань або розрахунків за стандартними методиками. Допускається використання довідкових даних, які опубліковані головними науково-дослідними організаціями у галузі пожежної безпеки. Допускається використання показників пожежної небезпеки для горючих сумішей речовин і матеріалів за найбільш небезпечним компонентом. За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та будинки поділяють на категорії А, Б, В, Г та Д, а зовнішні установки - на категорії А3, Б3, В3, Г3 та Д3.
Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии