журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

Редактор

Адрес сайта:

"Бизнес и безопасность" № 2-2019

Опубликовано в О журнале

BSM 2019 2 Obkl 127 184

 

АКТУАЛЬНО

 

2. Превенція явища «тероризм» в українському законодавстві
Українська держава та суспільство в силу історичних, соціально-політичних та економічних обставин достатньо втягнуті в проблеми тероризму, щоб в пошуках шляхів ефективної протидії йому, виходити із підходів та критеріїв, якими керується міжнародне співтовариство.
Перебуваючи в політичних та економічних відносинах з іншими державами, Україна, окрім вигод від співтовариства, отримує і проблеми, проти волі втягується в різного роду конфлікти. Часом такі конфлікти пов'язані з тероризмом...
Кофанов А.В.
Кофанова О.С.

 


5. Протидія загрозам тероризму і сепаратизму у банківській діяльності
Останнім часом  в Україні стали поширеними загрози тероризму в різних його проявах. Банківську діяльність вони зачіпають насамперед через прагнення терористів забезпечити фінансування терористичних актів і  використання для цього саме банківських установ.
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» банки є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Останній розуміється як сукупність заходів з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; обов’язкового звітування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення про фінансові операції, щодо яких виникає підозра, а також надання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених законом.  До об’єктів фінансового моніторингу закон відносить дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників. У свою чергу фінансування тероризму розуміється як надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано частково або повністю:
- для будь-яких цілей окремим терористам, терористичною групою або терористичною організацією;
- для організації підготовки і вчинення визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення в його вчинення, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
Під фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення розуміються дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції...
М. І. Зубок

 


7. В Сети обнаружили утечку из 2,2 млрд логинов и паролей
Тема крупнейшей утечки адресов электронной почты, логинов и паролей продолжается. В Интернете обнаружена гигантская база данных.
Соответствующих пар логинов и паролей там насчитывает 2,2 млрд, причем все они уникальные. Эта база свободно распространяется на хакерских форумах и торрентах.
Ранее исследователь безопасности Трой Хант (Troy Hunt) сообщал о первой части этой базы под названием Collection # 1. Она включает в себя 773 млн уникальных имен пользователей и паролей. Теперь же в руки исследователей по информационной безопасности попали «Коллекции» под номерами от 2 до 5, которые занимают 845 Гбайт данных. Проанализировав информацию, специалисты из Института имени Хассо Платтнера в Потсдаме, Германия, заявили, что это крупнейшая коллекция данных, которую они видели.
Ю.Дмитренко

 

 

 

12. ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах!
Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. Лише з початку березня вже маємо 7 тисяч 219 випадків загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах!..
www.dsns.gov.ua

 

 

13. Альтернативные источники энергии для загородного дома
В условиях нынешнего постоянного роста тарифов владельцы частных домов начинают потихоньку использовать в своем хозяйстве альтернативные источники энергии. Это позволяет экономить на услугах ЖКХ. А некоторые владельцы просто лишены возможности подключения к энергетическим ресурсам. То есть, в некоторые районы просто невозможно провести электричество, отопление или это стоит очень дорого. Поэтому люди все чаще обращают внимание на такие источники энергии, которые дает природа, или получаемые из отходов жизнедеятельности человека. В результате появились некоторые устройства, которые мы рассмотрим в этой статье. Если для жителей многоквартирных домов использовать такие установки проблематично, то жители частного сектора вполне могут таким способом экономить на счетах за «коммуналку». Современные установки альтернативной энергии позволяют самостоятельно получать тепло, электричество и даже газ. Некоторые помимо обеспечения энергоресурсами дома, еще и умудряются продавать их излишки.
Д.Мусиенко

 

 


19. Насколько опасно излучение от вышки сотовой связи
Мобильная связь на сегодняшний день стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Зная о вреде и возможных негативных последствиях, мы все равно продолжаем использование данного вида коммуникаций. Ограничить и обезопасить себя от действия данного вредоносного фактора мы можем, уменьшив пользование мобильным телефоном. Но остается вопрос, точного ответа на который еще не известно «Как снизить влияние вышек сотовой связи на здоровье человека и опасно ли такое воздействие вообще?».
Любой экзогенный фактор, что действует на организм приводит к тем или иным последствиям и излучение от вышки сотовой связи здесь не исключение. При этом вышеупомянутая конструкция генерирует электромагнитные сигналы для коммуникации между абонентами, которые пользуются мобильной связью. Такое излучение считается условно безопасным для общества в целом, однако вышка сотовой связи рядом с домом вред для здоровья все-таки приносит. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что влияние такого источника на человека может привести к негативным последствиям в виде патологий и болезней тех или иных органов...
Д.Мусиенко

 

 

 

 

23. Психология обмана
В мире живет много обманщиков, но еще больше людей, которых обманывают. Так и должно быть, иначе обманщики окажутся в минусе, если на каждого честного человека их будет приходиться 5 или 10. Но как удается ввести в заблуждение абсолютно адекватных людей? Для этого существует психология обмана. Основывается она на знании тех процессов, которые нескончаемой чередой идут в человеческом мозге. Они порождают мышление и эмоции, которые неразрывно связаны с памятью человека, условными рефлексами, вниманием, стереотипами поведения, утомлением.
К примеру, внимание человека всегда концентрируется на ограниченном числе объектов. Этим и пользуются различные нечистоплотные граждане. Многие наверно слышали рассказ о человеке, который каждый вечер вывозил в металлической тележке с завода мусор. Охранники тщательнейшим образом проверяли его, думая, что человек в мусоре вывозит с завода что-то запрещенное. Но ничего предосудительного не находили, и тележка с отходами благополучно оказывалась за воротами. Прошли годы, и ни разу не попавшийся на воровстве работник вышел на пенсию. Когда он последний раз выходил из проходной, один из охранников у него спросил: «Скажи, но что же все-таки ты воровал на заводе?» – «Я воровал тележки», – ответил бывший работник...
Евгений Осинский
координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

 

26. Борьба с инсайдерами
Инсайдер (англ. insider) – член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике. Термин используется в контексте, связанном с секретной, скрытой или какой-либо другой закрытой информацией или знаниями: инсайдер – это член группы, обладающий информацией, имеющейся только у этой группы.
В настоящее время наиболее острая проблема любой развивающейся компании – это утечка информации. Она может происходить по ряду не зависящих друг от друга причин, но чаще всего, как ни странно, предпосылки кроются в самих сотрудниках, а не внешних угрозах. Хакеры, взлом системы – все это редко становится настоящей проблемой.
Инсайдеры представляют угрозу, прежде всего, для интеллектуальной собственности организации – одного из ее основных активов. Установление и защита прав на интеллектуальную собственность в настоящее время является важнейшим аспектом любого бизнеса, в особенности малого, являющегося, как известно, оплотом любой здоровой экономики. Ситуация усложняется тем, что действия инсайдера не найдется антивирус, вовремя реагирующий на угрозу информационной безопасности...
М.Иванов

 

 

 

31. Виток  інформації: сучасні світові тенденції
Під витоком інформації прийнято розуміти протиправне заволодіння чужою інформацією незалежно від того, яким способом це було здійснено. У випадку витоку інформації з обмеженим доступом, власник або розпорядник цієї інформації ризикує отримати цілий ряд неприємних наслідків починаючи від штрафних санкцій з боку держави, фінансових збитків і до втрати своєї репутації, переходу клієнтів до конкурента, колективних позовів тощо.
Проведення аналітичних досліджень стосовно світових тенденцій можливих каналів витоку інформації з обмеженим доступом здійснюється значною кількістю різних, у тому числі, міжнародних організацій.
Як правило, такі дослідження ґрунтуються на зборі, накопиченні та опрацюванні відомостей щодо подібних фактів витоку інформації з обмеженим доступом.
Варто уваги узагальнена інформація, отримана різними аналітичними центрами, щодо співвідношення витоків інформації з обмеженим доступом за різними категоріями у світі:
Досить часто витоки інформації з обмеженим доступом розподіляють за впливом та наміром.
Їх реалізація може відбуватись завдяки діям співробітників компанії та має назву інсайдерська атака. У випадку зовнішнього впливу виток може статися від хакерської атаки.
Загалом, світова статистика рекордних витоків даних у 2018 році у мільйонах виглядає наступним чином:
Так, в серпні 2016 року було виявлено злам он-лайн-платформи Yahoo у 2014 році, що стосувалось майже 500 мільйонів облікових записів користувачів. У грудні 2016 року кампанія виявила ще один злам, який відносився до 2013 року, який стосувався вже 1 мільярду записів користувачів. Вплив другого повідомлення про проникнення було оновлено у жовтні 2017 року, коли компанія виявила, що у дійсності це стосується 3 мільярдів облікових записів. Цей показник на сьогодні є певним рекордом щодо витоку даних...
Дмитро Князєв НАВС,
Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.

 

 


35. Стан кібербезпеки у Франції. Можливості співпраці
Продовжуємо серію публікацій про стан кібербезпеки в провідних країнах світу.
Кібербезпека - це бажаний стан інформаційної системи, за якого вона може протистояти подіям з кіберпростору, що можуть поставити під загрозу доступність, цілісність або конфіденційність даних, які зберігаються, обробляються або передаються, та пов’язаних з ними послуг, які ці системи пропонують або роблять доступними [1]. Стрімкий розвиток інформаційного суспільства призводить до виникнення та безперервної трансформації інформаційних загроз. А в умовах швидкого розвитку інтернету та популярності концепції IoT (Internet of Things), атаки стаюсь все більш віртуозними та складними у передбаченні та протидії.
Саме тому, одним із головних завдань сучасної інформаційної епохи є забезпечення захисту національних інформаційних ресурсів. Кібербезпека охоплює всі заходи безпеки, які можуть бути вжиті для захисту, а значне зростання складності та інтенсивності кібератак в останні роки змусило більшість розвинених країн посилити захист і прийняти національні стратегії кібербезпеки.
Міжнародна політика у сфері кіберпростору. В НАТО кіберзахист є основним аспектом оновлення Альянсу та його адаптації до нових загроз. Після прийняття нової стратегічної концепції під час Лісабонського саміту в листопаді 2010 року, 28 червня 2011 року було затверджено політику НАТО щодо кіберзахисту, а у вересні 2014 року «розширено» під час саміту Ньюпорт (Уельс).
На саміті G8, зустріч на вищому рівні в Довілі, що була організована під французьким головуванням у 2011 році, визнала важливість обміну між основними глобальними гравцями з питань кібербезпеки і підкреслила необхідність прийняття спільних принципів діяльності урядів у кіберпросторі. У ООН проводяться переговори в рамках Групи урядових експертів (GGE) з питань міжнародної безпеки в кіберпросторі, що відбулися у червні 2014 року по червень 2015 року. У ОБСЄ у 2012 році було створено робочу групу з питань кібербезпеки, спрямовану на розробку заходів зміцнення довіри та прозорості у кіберпросторі між державами. Перший перелік заходів щодо прозорості був прийнятий у грудні 2013 року.
Хлапонін Ю.І., д.т.н., професор
Рябчун Ю.В., Дем’янчук П.С.

 

 

 


ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 

36. ТОВ НВФ «КРИПТОН». Комплекс для проведення спеціальних досліджень «ГАРМОНІКА»
Застосування електронних пристроїв у повсякденному житті стало нагальною необхідністю для кожної людини. За допомогою електронних пристроїв оброблюються величезні об’єми інформації. Не завжди інформація, що оброблюється за допомогою електронних засобів призначена для широкого загалу і тоді виникає необхідність збереження її в таємниці.
Щоб оцінити можливості збереження інформації в таємниці визначають можливі канали її витоку. Одним із таких каналів є технічний, а саме побічні електромагнітні випромінювання і наведення.
Враховуючи великі швидкості оброблювання інформації та необхідність зменшення енергозатрат для виконання таких операцій, слід зробити висновок, що для оцінки захищеності інформації технічними каналами доводиться працювати з сигналами короткими за часом та невеликими за амплітудами.
В той же час електронні пристрої, що необхідно оцінювати є однотипними. Наприклад, комп’ютери, телефони, тощо...

Угрімов Володимир Вікторович

НВФ «КРИПТОН», 02660,
вул. Магнітогорська 1,
Київ, Україна,
тел. +380 44 499 25 97

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

 

39. MAKS PRO - Максимально профессионально. Максимально просто
На растущем рынке пультовой охраны квартир, коттеджей, коммерческой недвижимости современные технологии беспроводной связи уже существенно вытесняют проводные аналогично сфере бытовых приборов, ввиду понятных причин: неприкосновенность интерьера, быстрота инсталляции. А дефицит квалифицированных инсталляторов, наладчиков и выход на рынок IT-ориентированных молодых людей выдвигает новые требования к концепции наладки охранного оборудования...

ООО «Интегрейтед Текникал Вижн Лтд»
03035, Киев, ул. Васыля Лыпкивского, 1
+38044 248-65-89, +38044 248-65-90
www.maks.systems, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 


42. З початку 2019 року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів
Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів. Так, з початку 2019 року станом на 26 березня піротехніки ДСНС вже знищили 6 тис. 494 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 56 авіаційних бомб.
Навесні кількість виявлених громадянами застарілих снарядів значно зростає, адже саме у цей період люди масово починають наводити лад на своїх земельних ділянках.
Зокрема, 25 березня піротехніки Управління ДСНС у Волинській області провели роботи з розмінування на території міста Ковель, де місцеві мешканці виявили застарілі боєприпаси часів минулих війн. Рятувальники обстежили територію і вилучили загалом один 76-міліметровий артилерійський снаряд, три гранати та чотири протитанкових міни. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знищили на спеціальному майданчику.
У свою чергу, піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у Хмельницькій області знищили артилерійський снаряд калібром 105 мм часів Другої світової війни, який було виявлено в с. Траулин Шепетівського району. Додатково, після контрольного обстеження території, сапери виявили ще один артснаряд калібром 76 мм та 1 підривник до артилерійського снаряду часів Другої світової війни.
Цього ж тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області проводилися роботи зі знищення боєприпасів, виявлених на відкритій території поблизу залізничної станції Чабанівка Шарівської сільської ради Олександрійського району. Небезпечні знахідки було ідентифіковано як боєприпаси часів Другої світової війни, а саме: 3 авіабомби АО-20, 8 мінометних мін калібру 82 мм, а також 56 одиниць артилерійських снарядів різного калібру. Усі боєприпаси вилучили та знищили у встановленому порядку.
www.dsns.gov.ua

 

 


43. SEAGATE: Строим систему хранения данных
Надежное хранение данных – основа любой системы безопасности. Сегодня потребителю приходится  выбирать – жесткий диск или облачное хранилище. Чему отдать предпочтение? Ответы на эти и другие вопросы нам дают инженеры технической поддержки компании Seagate.
Как же не ошибиться при выборе способа хранения данных?
Как ни парадоксально, но данные в любом случае хранятся на жестких дисках. И не важно, идет речь о локальном или облачном хранении. Конкретная реализация и архитектура системы будут зависеть от того, как поставлена задача, какие данные имеются и как долго они должны храниться, как их предполагается обрабатывать, каковы требования по отказоустойчивости системы, нужно ли дополнительное резервирование и т. д. Например, если необходимо создать локальную систему с небольшим количеством камер, а время хранения информации ограничено одним месяцем и отсутствуют требования по обеспечению резервирования хранимых данных, то для ее реализации вполне достаточно использовать цифровой (DVR) или сетевой видеорегистратор (NVR). Возможно также выстроить такую систему на основе небольшого видеосервера, на котором и будет храниться записанная информация. Если же изначально мы имеем дело с распределенным объектом или с несколькими объектами, где предполагается большой объем данных и их обработка, то разумным вариантом является использование корпоративного или глобального облака, так как облачные системы дают намного больше возможностей по оперативной и последующей аналитике с использованием Big Data и пр. Локально это сделать сложнее...

SEAGATE TECHNOLOGY
10200 South De Anza Boulevard
Cupertino, California, 95014
seagate.com

 

 


ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

45. Системы видеонаблюдения на транспорте
С каждым годом на дорогах увеличивается количество автотранспорта. Растет число ДТП, проявляет себя криминал: кража груза, захват и угон автомобилей, угрозы терактов, «подставы», превышение полномочий инспекторами патрульной полиции. Коммерческое использование транспорта также выявляет все больше специфических проблем. Одним из наиболее эффективных способов защиты в подобной ситуации является оснащение транспорта системами видеонаблюдения.
Потребность в системах видеонаблюдения на транспорте возрастает не только из-за угроз для пассажиров. Бизнес, тесно связанный с использованием транспорта, требует все больше технических решений для усиления своей конкурентоспособности, снижения производственных затрат и лучшего контроля за транспортом и персоналом.
Проблемы безопасности и коммерческого использования транспорта Чаще всего система видеонаблюдения решает сразу несколько востребованных и взаимодополняемых задач:
1. в сфере обеспечения безопасности:
- повышение безопасности водителей и пассажиров;
- правовая защита персонала и пассажиров;
- противодействие террористическим угрозам на транспорте;
- интеграция транспорта в целевые программы безопасности;
2. в сфере развития бизнеса:
- защита грузов при перевозках;
- контроль персонала в пути и на стоянках (водитель, экспедитор, грузчики);
- снижение потерь на транспорте (слив топлива, простои, ремонт в пути);
- предотвращение нецелевого использования транспорта («левые» рейсы);
- оптимизация и снижение производственных затрат (расход топлива, сокращение сроков доставки грузов, отработка маршрутов движения).
Дополнительные возможности систем видеонаблюдения:
- управление автотранспортом в условиях сложной обстановки и ограниченной видимости, в том числе ночью (режим «зеркало заднего вида» на мониторе, контроль превышения скорости);
- видеорегистрация с последующим анализом записи (при обучении вождению в автошколах и сдаче экзаменов).
Система видеонаблюдения со встроенным модулем GPS поможет решить сразу несколько актуальных для работодателя задач:
- контроль дневного пробега, скоростного режима и местоположения автомобиля (с использованием Google Earth или любого картографического ПО);
- видеоконтроль сохранности груза;
- отслеживание и оптимизация маршрута движения с указанием местоположения авто;
- активная реакция на угон автомобиля (автоматическая блокировка по координатам GPS);
- видео- и аудиозапись для сбора доказательной базы при угонах;
- фиксация дорожных ситуаций, в том числе аудиозапись при фактах нештатных проверок на дорогах.
Практика показывает наибольший рост интереса к видеонаблюдению в следующих областях:
- железнодорожный транспорт (дальние и пригородные поезда, метро);
- городской наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи);
- междугородные автобусные перевозки;
- малый пассажирский транспорт (такси, микроавтобусы);
- грузоперевозки на дальние расстояния (большегрузные автомобили, автотрейлеры);
- спецтранспорт (инкассаторские машины, автоэвакуаторы, транспорт в аэропортах);
- патрульные машины полиции;
- транспорт для обучения вождению;
- частные легковые автомобили.
Заказчиками таких систем выступают как государственные структуры, так и руководство частных компаний. При этом требования к системам наблюдения на транспорте, их техническая реализация сильно зависят от каждой конкретной ситуации, клиента и специфики его деятельности. Система видеонаблюдения обычно дополняет другие системы (противоугонные, охраны, датчики уровня топлива и контроля состояния транспортного средства и т.п.).

Н.Луков

 

 

 

 

52. Выбираем видеокамеру
Вендоры сейчас предлагают огромный выбор камер для видеонаблюдения. Модели отличаются не только общими для всех камер параметрами – фокусным расстоянием, углом обзора, светочувствительностью и т. д., – но и различными фирменными «фишками», которыми каждый производитель стремится оснастить свои устройства.
Поэтому зачастую краткое описание характеристик камеры для видеонаблюдения представляет собой пугающий перечень непонятных терминов, к примеру: 1/2.8" 2.4MP CMOS, 25/30fps, OSD Menu, DWDR, ICR, AWB, AGC, BLC, 3DNR, Smart IR, IP67, 0.05 Lux и это еще далеко не все. Кроме этого сейчас «вошли в моду» так называемые smart функции.
Сегодня мы разберем основные характеристики камер для видеонаблюдения и расшифровку обозначений специальных технологий, используемых для улучшения качества видеосигнала и рассмотрим, что же такое smart функции.

Ю. Дмитренко

 

 

 

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ. ОХОРОНА

 

62. Поліцейський хортинг. Правова підстава підготовки персоналу охорони за системою самозахисту та виживання (ССВ)
Сучасні умови обумовлюють підвищені вимоги до професійної, зокрема, правової, підготовки персоналу охорони. Відеоматеріали правопорушень з боку персоналу охорони, що час від часу попадають до соціальних мереж свідчать про наявність серйозних проблем, що мають місце в діяльності приватних охоронних структур. З метою покрашення ситуації фахівці поліцейського хортингу розробили Систему самозахисту та виживання (ССВ), яка спрямована на забезпечення виживання цивільних осіб у небезпечних, несприятливих умовах. Подальшим розвитком цієї системи стали системи ССВ-охорона (для працівників фізичної охорони) та ССВ-охорона-ГМР (для груп мобільного реагування). Частиною цих систем є блок правової підготовки, який ми презентуємо починаючи з даного номера.
Блок правової підготовки створений відповідно до вимог загально-професійної підготовки та типової навчальної програми «Основи правових знань». Враховуючи, що методичних рекомендацій з питання, що розглядається знайти практично неможливо, ми вважаємо, що запропонований матеріал буде корисним викладачам навчальних закладів з підготовки охоронців та самим охоронцям.
Отже, пропонуємо конспект заняття № 1 з підготовки охоронців першого розряду. Тема: «Нормативно-правові акти, які регламентують господарську діяльність у сфері надання послуг з охорони власності та громадян та їх вимоги».
Правову основу діяльності суб’єктів охорони складають норми Конституції України, Законів України «Про охоронну діяльність», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», цивільного, кримінального, адміністративного права України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інші прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки., а  у статті 41 закріплено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності...

Шаповалов Б.Б.,
Президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу, викладач НЦ ТОВ «ВЕНБЕСТ», кандидат психологічних наук, доцент
 

 

 

65. Проблематика співіснування: СУСПІЛЬСТВО ТА ЗБРОЯ (історіографічні аспекти)
Сьогодення розвитку українського суспільства вимагає розробки дієвої і прагматичної концепції формування держави, а тому в даний час особливої актуальності, новизни та практичної значимості набувають питання з розбудови суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, яка повинна забезпечити всебічну охорону прав і свобод людини та громадянина (ст. 1, 3, 17, 19 Конституції України) [1]. Вперше за останні три століття розбудови української державності в Конституції України (1996 р.) сформульовані світські концептуальні основи щодо позиції держави і суспільства до людини і громадянина. Так, зокрема в ст. 3 Основного закону української держави зазначається, що «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» [1]. Таким чином, Основний закон нашої держави визначає доктринальні засади пріоритетного розвитку теорії та методології, дипломатії і культурології, політики та стратегії як в діяльності органів законодавчої, виконавчої і судової влади, так і в діяльності громадських організацій.

Кофанов Андрій Віталійович
Кофанова Олена Сергіївна


Список використаної літератури
1. Конституція України. - К.: 1996. - 80 с.
2. Біленчук П. Д. Правовий статус особи. - К.: Атика, 1999. - 287 с.
3. Біленчук П. Д. Конституційне право України.- К.: Атика, 1999. - 227 с.
4. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Сулява О. Ф. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство. Підручник для вузів. - К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2003. - 384 с.
5. Кофанов А. В. Незаконный оборот оружия: сравнительный анализ // Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие. - К.: Атика, 1999. - С. 37-45.
6. Сулява О. Ф. Використання статистичних та інформаційних даних криміналістичних обліків в розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї // Збірник наукових праць «Правова статистика: проблеми теорії і практики». - Хмельницький: ХІРУП, 2003. - С. 77-82.

 

 


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

70. Гідроізоляція захисних споруд цивільного захисту

Гідроізоляцію захисних споруд цивільного захисту улаштовують для захисту споруд та їх конструкцій від руйнівного впливу води, а також для забезпечення нормальної експлуатації інженерно-технічного обладнання та для підтримки необхідного температурно-вологісного режиму цих споруд.
Герметичність споруд досягається за допомогою: обвалування ґрунтом; закладення стиків пневмобетоном, мастикою для герметизації, цементом, що розширюється; нанесення на поверхні конструкцій гідроізоляційних покриттів; закладення дверних пристроїв та вводів труб опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, кабелів зв'язку та енергопостачання; улаштування тамбурів з герметичними дверима та люками.
Одним з основних чинників, що впливає на довговічність підземних чи заглиблених захисних споруд є вплив води. Вода, що проникає всередину будівельних конструкцій, викликає корозію арматури та руйнування бетону. Вода, що проникає у приміщення підземних частин споруди, знижує експлуатаційні показники, порушує роботу технологічного обладнання, погіршує мікроклімат приміщення. Для зниження ризику появи таких проблем необхідно приймати правильні технічні рішення облаштування  гідроізоляції.
Захист споруд, що перебувають під впливом води, є досить відповідальним та складним технічним завданням. Вартість робіт з гідроізоляції у деяких випадках досягає 15-20% від загальних витрат на будівництво всієї споруди, а трудомісткість гідроізоляційних робіт в 3-4 рази перевищує витрати праці, необхідні для зведення самої споруди.
Гідроізоляція захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди) являє собою сховані конструкції, ремонт яких практично неможливий, тому кошти витрачені на їх відновлення в 2-3 рази перевищують первісні витрати. Щоб цього не допустити гідроізоляція повинна відповідати технічним умовам та забезпечити максимальну довговічність та придатність захисних споруд, щоб довести до мінімуму витрати на їх ремонт та утримання. Гідроізоляцію слід проектувати і виконувати у вигляді конструкції, довговічність якої повинна бути не менше довговічності самої споруди. Тому досить важливе значення має пошук шляхів, що полегшують улаштування гідроізоляції та сприяють більш якісному її виконанню. Класифікація гідроізоляції захисних споруд залежить від способу досягнення водонепроникності та захисту конструкцій в залежності від виду та характеру дії води на захисну споруду, від місця розташування гідроізоляції в споруді та видів гідроізоляційних матеріалів, що застосовуються...

В’ячеслав Могильниченко
Наталія Корепанова
Богдан Овчаренко
УкрНДІЦЗ

 

 

 

 

72. Інженерний захист територій
Інженерний захист територій – це комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та об’єктів суб’єктів господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час військових (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування об’єктів і територій в особливий період.
Інженерний захист територій включає:
1) проведення районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів та небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, а також ризику виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС), пов’язаних з ними;
2) віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту та віднесення об’єктів суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту;
3) розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту(далі – ІТЗ ЦЗ) до відповідних видів містобудівної та проектної документації, а також реалізація їх під час будівництва та експлуатації;
4) урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів та ведення містобудування;
5) розміщення об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням наслідків аварій, що можуть статися на таких об’єктах;
6) розроблення та здійснення заходів щодо безаварійного функціонування об’єктів підвищеної небезпеки;
7) будівництво споруд, будівель, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності;
8) будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані;
9) обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації;
10) інші заходи інженерного захисту територій залежно від ситуації, що склалася.

В’ячеслав Могильниченко
Наталія Корепанова
Богдан Овчаренко
Владислав Кравченко
УкрНДІЦЗ

 

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

74. Сучасні переносні засоби димо- та тепловидалення
Переважна більшість випадків травмування та загибелі людей на пожежах відбувається унаслідок впливу на організм небезпечних чинників пожежі. Дія високих температур та диму також значно ускладнюють проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж. Вагомим тактичним способом зниження такого впливу на особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів є керування теплодимовим потоком пожежі за допомогою переносних засобів димо- та тепловидалення (далі - пожежних димовсмоктувачів), які функціонально призначені для локального підвищення повітряного тиску шляхом нагнітання чистого повітря в зону роботи особового складу або видалення продуктів горіння з приміщень в умовах пожежі для нормалізації температурного і повітряного середовища з метою забезпечення безпечних умов при проведенні рятувальних робіт [1].
Пожежні димовсмоктувачі класифікуються [2]:
- за призначенням - переносні, причепні, мобільні;
- за типом приводу - механічні, електричні, гідравлічні;
- за принципом роботи - вентиляторні (відцентрові та осьові), ежекторні.
Створення необхідних умов для гасіння пожеж із застосуванням пожежних димовсмоктувачів може здійснюватися за трьома напрямками [2,3]:
- видалення (відсмоктування) та наступний викид диму назовні (застосовується, як правило, з верхньої частини приміщення);
- нагнітання свіжого повітря до задимленого приміщення (здійснюється, як правило, до нижньої частини приміщення при відкритих верхніх отворах). Даний спосіб застосовують при висоті приміщень до 6 м;
 - одночасне видалення задимленого та нагнітання свіжого повітря при застосуванні декількох димовсмоктувачів. Цей комбінований спосіб застосовується для управління газовими потоками повітря...

В.В. Присяжнюк, начальник відділу УкрНДІЦЗ

С.В. Семичаєвський, науковий співробітник УкрНДІЦЗ
 М.В. Осадчук,  молодший науковий  співробітник УкрНДІЦЗ

О.В. Куртов, молодший науковий  співробітник УкрНДІЦЗ

О.В. Мілютін, старший науковий  співробітник УкрНДІЦЗ

 

ЛІТЕРАТУРА
1. Дымососы пожарные переносные «Буран» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.peleng.info/catalog/section.php/;
2. Назначение и классификация дымососов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://taketop.ru/articles/bg/pogar/kldum;
3. Назначение и классификация пожарных дымососов [Електронний ресурс]. Режим доступу: https: // studref. com/305452/ bzhd/ naznachenie_klassifikatsiya_ pozharnyh_ dymososov/.

 

 

76. СІЛЬ ЗЕМЛІ

 

Предмет розмови
Як відомо, в Україні методом «підтвердження» (мовою оригіналу) прийнято ДСТУ EN 54-1:2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ (EN 54-1:2011, IDT). Такий метод прийняття певною мірою ускладнює користування ним. Водночас, системи пожежної сигналізації та оповіщування – наріжний камінь протипожежного захисту об’єктів, що зумовлено величезним розмаїттям виконуваних ними функцій (про це докладно йдеться нижче), тому помилки у їх побудові та проектуванні просто неприпустимі.
Наразі в Україні розпочато роботи з розроблення методом «перекладу» двох інших основоположних стандартів серії EN 54, а саме ДСТУ CEN/TS 54-14 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування і ДСТУ CEN/TS 54-32 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 32. Побудова, проектування, монтування, налагоджування, експлуатування і технічне обслуговування систем мовленнєвого оповіщування. Ми ініціюємо також розроблення методом «перекладу» ДСТУ EN 54-1. Пропонуємо для обговорення нашу версію перекладу стандарту EN 54-1:2011 (частину матеріалу довідкового характеру і зміст задля економії місця наразі вилучено). Зауваження та пропозиції щодо нього Просимо надсилати на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

Вступ
Цей стандарт містить інформацію, потрібну для передбачуваного використання стандартів серії EN 54. Серія EN 54 поширюється на системи пожежної сигналізації та оповіщування, змонтовані всередині будинків і поблизу них, що складаються з декількох компонентів, які з’єднано між собою з метою якомога більш раннього виявлення пожежі та які забезпечують:
– оповіщування про пожежу локально (на об’єкті) та/або дистанційно до організацій, що мають повноваження та відповідальні за будинки і простори навколо них;
– подання сигналів на запускання у разі пожежі іншого протипожежного обладнання/систем протипожежного захисту.
Серією EN 54 можна користуватися для інших об’єктів використання, наприклад, шахт і суден, проте перед використанням потрібно врахувати особливості кожного з видів застосування. Можуть знадобитися додаткові випробування з визначення робочих параметрів і випробування на впливання довкілля. Це не перешкоджає виробництву і використанню систем, що мають особливі характеристики, придатних для захисту особливих ризиків від особливих небезпек.
Оскільки ця версія стандарту містить терміни та визначення, взяті з певних частин EN 54, може мати місце певне дублювання термінів та визначень, що містяться в інших частинах. Це буде виправлятися під час подальших переглядів різних частин EN 54, з тим щоб визначення було подано лише один раз і вони застосовувалися в усій серії...

Володимир Боровиков,
Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості Української Федерації Спеціалістів Безпеки

 

 


82. Лісові пожежі в екосистемі зони відчуження
Питання пожежної безпеки лісових масивів та торфовищ на території зони відчуження залишається актуальним будь-якої пори року та особливо загострюється в пожежонебезпечний період, адже щороку саме в цей час на території зони відчуження найчастіше виникають масштабні пожежі в природних екосистемах. Вони охоплюють великі площі, важко піддаються гасінню, завдають значних матеріальних збитків державі та погіршують стан екологічної безпеки прилеглих територій.
Про найбільшу за розмірами пожежу, яка сталася наприкінці квітня 2015 року, в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глінка, Луб’янка Іванківського району, дізналися запізно, коли вогонь охопив майже 120 гектарів лісу. Зазвичай пожежа має одне джерело загоряння. Ця пожежа мала одразу кілька осередків навколо річки Прип’ять. Ситуація була критичною, вогонь набрав швидкість і його вектор руху виявився спрямованим точно на так звані могильники та на ДСП «Чорнобильська АЕС». Існувала серйозна загроза радіаційного забруднення не тільки столиці, а й населених пунктів, які межують з зоною відчуження, та у бік Білорусії, однак, завдяки вмілій співпраці та вчасному реагуванню сил підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій та Державного агентства з управління зоною відчуження лісового підприємства «Чорнобильська пуща» – була залучена пожежна авіація, три літаки і гвинтокрил, було здійснено більш ніж 21 скид води… Завдяки цим зусиллям лісова пожежа була ліквідована...

А.В.Борисов,
начальник науково-інформаційного відділу підполковник служби цивільного захисту

О.О.Черкасов,
молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу підполковник служби цивільного захисту

 

 


84. Надзвичайні ситуації державного та регіонального рівнів, що виникли в Україні  у 2018 році
Упродовж 2018 року в Україні виникло 128 надзвичайних ситуацій (далі - НС), що розподілились наступним чином: техногенного характеру - 48; природного характеру - 77; соціального характеру - 3, внаслідок яких загинуло 168 людей (із них 40 дітей) та постраждало 839 людей (із них 401 дитина). За масштабами 2 НС набули державного рівня; 6 НС - регіонального рівня; 64 НС - місцевого рівня, 56 НС - об'єктового рівня.
У таблиці 1 наведено інформацію щодо надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні у 2018 році у порівнянні з 2017 роком.
Порівняно з 2017 роком загальна кількість НС у 2018 році зменшилася майже на 23 %, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 4 %, НС природного характеру - на 28 %, а НС соціального характеру - на 66,7 %. Також, порівняно з 2017 роком, спостерігається зменшення кількості загиблих і постраждалих у НС на 2,3 % та 5,9 % відповідно.
Незважаючи на зменшення у 2018 році загальної кількості НС техногенного характеру, зафіксовано зростання на 12,5 % кількості НС, пов'язаними з аваріями на транспорті та на 10 % - НС, пов'язаними з пожежами та вибухами, проте кількість загиблих і постраждалих у цих НС зменшилася, за винятком НС на транспорті, де кількість постраждалих збільшилася більше ніж у 2 рази.
Серед НС природного характеру зафіксовано зменшення кількості НС і постраждалих у них людей за усіма видами, натомість кількість загиблих збільшилася через велику їх частку в НС, пов'язаних із отруєнням людей чадним газом і дикорослими грибами.
У регіональному розрізі найбільшу кількість НС (10) зареєстровано у Донецькій області, а також по 9 НС - у Дніпропетровській і Луганській областях.
На рисунку 1 наведено розподіл кількості надзвичайних ситуацій по регіонах України у 2018 році.
Найбільшу кількість загиблих у НС зареєстровано у Дніпропетровській (27 людей) області, переважна більшість з яких загинули унаслідок НС, пов'язаних із аваріями на автомобільному транспорті та пожежами (вибухами)...

Любов Несенюк,
молодший науковий співробітник УкрНДІЦЗ

Петро Кропотов,
головний спеціаліст Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України

 

 


85. Все про ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ на енергетичних підприємствах (продовження)
Косюк В.В. фахівець з пожежної безпеки

 

 


92. Особливості оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів для несучих сталевих конструкцій
Відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будинків і споруд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року, та державних будівельних норм ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» однією з основних вимог до будівель і споруд є збереження несучої здатності будівельних конструкцій під час пожежі. Зокрема це стосується несучих сталевих конструкцій (колон та балок), які широко застосовують при будівництві. Ураховуючи те, що через суттєву теплопровідність сталі власна вогнестійкість цих конструкцій незначна (на 5 - 10 хвилині розвиненої пожежі настає втрата вогнестійкості), для підвищення їх несучої здатності застосовують вогнезахисні матеріли.
Згідно з положеннями ДСТУ
Б В.1.1-4-98* Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги граничним станом з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності є обвалення конструкції або виникнення граничних деформацій, що відповідають для горизонтальних конструкцій (зокрема, для балок і перекриттів) граничному значенню прогину, а для вертикальних конструкцій (зокрема, для колон і стін) - граничному значенню поздовжнього зміщення навантаженого кінця конструкції. Для оцінювання здатності конструкції зберігати свою несучу здатність під час пожежі проводять відповідні випробування або розрахунки, методики яких регламентовано стандартами.
Для несучих сталевих конструкцій ці методики мають особливості, які пов’язані з тим, що окрім наведених вище ознак граничного стану з вогнестійкості для цих конструкцій застосовують ознаку досягнення критичної температури сталі. При випробуваннях несучих сталевих конструкцій за цією ознакою з вогнестійкості, на зразках конструкцій закріплюють термопари, ці зразки встановлюють у спеціальну піч і піддають вогневому впливу за стандартним температурним режимом пожежі. Під час цих випробувань, тривалість яких становить від 30 хвилин до 240 хвилин, а температура в печі змінюється від кімнатної до 1200 °С, визначають температурний стан зразків для різних проміжків часу вогневого впливу. Випробування несучих сталевих конструкцій із застосуванням ознаки досягнення критичної температури сталі за методами, визначеними в ДСТУ Б В.1.1-13:2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ) та ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (ЕN 1365-4:1999, NEQ), проводять без механічного навантажування зразків і без урахування показників здатності вогнезахисного матеріалу до зчеплення. та (або) його здатності залишатися неушкодженим під час вогневого впливу (далі - показників здатності вогнезахисного матеріалу до зчеплення). У цих методах не враховується можливість відшарування вогнезахисного матеріалу та його ушкодження у наслідок деформації (наприклад, прогину) навантаженої сталевої конструкції під час вогневого впливу, що призводить до підвищення інтенсивності нагрівання конструкції і зменшення проміжку часу досягнення критичної температури сталі. У методі, який встановлено в ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності, випробування несучих сталевих конструкцій проводять з урахуванням показників здатності вогнезахисного матеріалу до зчеплення, які визначають за результатами порівняння значень тривалості вогневого впливу до досягнення критичної температури сталі, отриманих для зразків навантажених і ненавантажених сталевих балок...

Новак С. В.,
канд. техн. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник науково-випробувального центру

Добростан О. В.,
канд. техн. наук, заступник начальника науково-випробувального центру
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Дріжд В. Л.,
канд. техн. наук, заступник директора з науки, Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали», Україна

 

 


94. Огляд діяльності дослідно-випробувальних лабораторій за основними напрямами роботи у 2018 році
У продовж 2018 року Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту (далі - УкрНДІЦЗ) проводилася планова робота щодо координації дослідної та випробувальної діяльності дослідно-випробувальних лабораторій (далі - ДВЛ), здійснювалося наукове і методичне керівництво їх діяльності, узагальнювалися й аналізувалися результати їх роботи, розглядалися протоколи випробувань, надавалася методична допомога у проведенні випробувальних, дослідних робіт і дослідженні пожеж.
Відповідно до керівних документів, що регламентують діяльність ДВЛ (Примірне Положення про ДВЛ та Настанова з організації роботи ДВЛ), лабораторії створені для здійснення комплексу робіт щодо дослідження пожеж і причин їх виникнення, проведення випробувальних і дослідних робіт, а також здійснення заходів з перевірки якості виконання суб'єктами господарської діяльності робіт із вогнезахисного обробляння виробів, матеріалів, конструкцій і технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

Руслан Климась
начальник відділу УкрНДІЦЗ

Дмитро Середа
науковий співробітник УкрНДІЦЗ


ВИЖИВАННЯ

 

97. Людина в умовах наднизьких температур

*

Kartinka IT ICS 2019 400pix

18 апреля 2019 в Киеве лидеры отрасли информационных технологий, ИТ-директора (СIO), руководители подразделений ИТ-Безопасности (CSO), ИТ-профессионалы и практики, национальные и международные эксперты, ведущие вендоры, ИТ-дистрибуторы и системные интеграторы, поставщики решений, услуг, специального ПО, технологий и инноваций, ЦОД, хостинг и облачные провайдеры, поставщики облачных решений, технологий и сервисов, ИТ-решений для управления бизнесом соберутся для комплексной встречи на IT Infrastructure, Cloud & Security Summit 2019 «ИТ-ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА: Модернизация, обновление и оптимизация ИТ-инфраструктуры. Миграция в облако. Облачные решения, технологии и сервисы. Информационная безопасность, киберзащита, повышение защищенности, устойчивости, надежности и рентабельности. ИТ для бизнеса, управления бизнес-процессами, автоматизации, оптимизации, контроля и учета», которое будет проходить по адресу: г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15, IQ Business Center

Веб-страница и Программа >>

Зарегистрироваться для участия:http://summitbiz.com.ua/index.php?option=com_rsform&Itemid=19

(мест в зале – лимитированное количество, прием заявок действует ОГРАНИЧЕННЫЙ период)

Обязательным условием участия является подтверждение регистрации со стороны организаторов

Саммит призван собрать в рамках одного мероприятия всех ведущих участников и экспертов рынка ИТ, проанонсировать и представить вниманию профессионалов и руководителей, принимающих решения, одновременно весь спектр новейших решений, программного обеспечения, технологий и инноваций от ведущих международных и отечественных производителей, поставщиков и интеграторов, а также Облачных и ЦОД провайдеров, поставщиков ИТ-инноваций для управления бизнесом. Также саммит несет миссию заключения долгосрочных годовых соглашений, получения и расширения компетенции, получения доступа к самым современным передовым технологиям и работающим успешным проектам (кейсам реализованных проектов) в сфере ИТ, информационной безопасности, инфраструктурного построения и модернизации, повышения эффективности и рентабельности, обеспечения непрерывности и устойчивости бизнеса.

Ведущие производители решений и международные эксперты представят вниманию ИТ-профессионалов в корпоративном секторе передовые инновационные решения и кейсы в области построения, модернизации, оптимизации и управления ИТ-инфраструктурой, программное обеспечение, серверные решения, СХД и технологии виртуализации, услуги хостинг и ЦОД операторов, информацию от облачных провайдеров для размещения ИТ-инфраструктуры в облаке, SaaS, PaaS, IaaS, облачные решения, технологии и сервисы, телеком услуги для бизнеса, сетевые решения и технологии, лучшие решения по ИТ-Безопасности для надежной защиты информации и корпоративных данных, решения кибербезопасности, резервного хранения данных, обеспечения непрерывности, защищенности и бесперебойности бизнеса, ИТ-инновации и кейсы для бизнеса, ERP и CRM-решения, решения BI, технологии электронного документооборота, бизнес-анализа и работы с большими массивами данных (BIGDATA), ИТ для управления, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, управления продажами, финансами, контролем и учетом, бизнес-аналитикой, повышения рентабельности и прибыльности.

Подробности о событии: www.summitbiz.com.ua

Фото конференции в 2018 году >>

Фото конференции в 2017 году >>

Фото конференции в 2016 году >>

На мероприятие соберутся со всей Украины более 150 участников: ИТ-директора (CIO), руководители ИТ-отделов и департаментов; Руководители и специалисты подразделений ИТ-безопасности, Директора по ИТ-Безопасности и киберзащите (CSO); Руководители в области управления проектами, архитекторы ИТ, технический специалисты; Директора по модернизации и автоматизации бизнес-процессов; Главные инженеры, технические директора (CTO); Руководители подразделений управления ИТ-инфраструктурой, Администраторы ИТ-систем и баз данных (DBA); операционные руководители и управляющий менеджмент ведущих украинских и международных компаний, представляющих корпоративный сектор (Банки и Финансовый сектор; Энергетика; Производители потребительских товаров (продукты питания, fmcg non food); Ритейл (торговые и розничные сети); Гостиничные операторы, крупные и сетевые отели и рестораны; Аграрный сектор; Службы государственного управления, органы власти, министерства и ведомства; МВД, СБУ, налоговое и таможенное управление, пограничные службы, министерство обороны, вооруженные силы; Оборонные предприятия; Нефтегазовые предприятия и холдинги; Промышленный сектор, машиностроение, металлургия, горнодобывающая отрасль; Логистические операторы, Транспортные компании и транспортная инфраструктура, складские, логистические и распределительные комплексы; Поставщики и импортеры товаров FMCG (продуктовая и непродуктовая группа); Нефтетрейдеры, сети автозаправок; Телекоммуникационные компании; Строительство и Девелопмент; Крупные инфраструктурные и Real Estate объекты; Торговые и Торгово-разлекательные центры (ТЦ и ТРЦ); Медицина и фармацевтика…), а также

ведущие международные компании, вендоры, системные интеграторы и ИТ-дистрибуторы, поставщики технологий, программного обеспечения, ИТ-решений и инноваций, производители и поставщики решений ИТ-безопасности и киберзащиты, облачные, хостинг и ЦОД-провайдеры, операторы связи, поставщики облачных решений, приложений, технологий и сервисов, ИТ-компании, поставщики ИТ решения для бизнеса, ИТ для автоматизации, управления, контроля и учета, отраслевые ассоциации, представители деловых и специализированных СМИ…

для обсуждения вопросов сотрудничества и партнерских взаимоотношений, повышения защищенности и конкурентоспособности бизнеса, общения в один день со многими присутствующими экспертами и практиками рынка, проведения деловых встреч и переговоров, заключения новых соглашений, получения и расширения компетенции и эксклюзивных знаний, доступа к конкурентной новейшей практической информации, позволяющей сделать объективный выбор для своих компаний.

Программа докладов форума будет дополнена мини-выставкой решений, технологий, ПО, услуг и инноваций для отрасли, которая традиционно является эффективной площадкой деловых коммуникаций, проведения встреч и переговоров, наглядной демонстрации инноваций, появившихся на рынке программных и аппаратных продуктов, сложных технологических и проектных решений, обмена контактами, заключения соглашений о сотрудничестве.

Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ: для ИТ-директоров (CIO), руководителей ИТ-отделов и департаментов, руководителей и специалистов отделов ИБ (CSO), главных инженеров и технических руководителей (CTO), системных архитекторов, руководителей и специалистов в области управления проектами, администраторов ИТ-систем и баз данных, технических специалистов, а также операционных руководителей и управляющего менеджмента компаний, представляющих корпоративный секторэкономики и бизнеса (не ИТ-компаний и не поставщиков услуг, решений и инноваций)

Для участия обязательны: Предварительная регистрация и Подтверждение участия от организаторов!

(мест – лимитированное количество, прием заявок для регистрации действует ограниченный период)

Переход для регистрации: http://summitbiz.com.ua/index.php?option=com_rsform&Itemid=19

Для регистрации также можно выслать данные: ФИО, Должность, Название компании, E-Mail, Контактный и Моб. телефоны, Сайт, Адрес компании на мейл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для ИТ-компаний, вендоров, системных интеграторов, консалтинговых компаний, ИТ-дистрибуторов, поставщиков услуг, решений и технологий ИТ и ИТ-безопасности, разработчиков ПО и специальных приложений, облачных, хостинг и ЦОД-провайдеров, руководителей коммерческих ЦОД, предоставляющих ЦОД как услугу, поставщиков телеком услуг и услуг связи, поставщиков облачных решений, услуг, приложений, сервисов и технологий, представителей компаний, предоставляющих коммерческие услуги корпоративным клиентам, представителей коммерческих отделов, отделов маркетинга и продаж бизнес-услуг для корпоративного сектора участие возможно только на коммерческих условиях

Условия участия можно уточнить у организаторов по E-Mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

или подать Заявку на просчет стоимости участия в определенном формате через сайт организаторов по ссылке: http://summitbiz.com.ua/index.php?option=com_rsform&Itemid=20

Принять участие можно в следующих форматах/опциях (на выбор часть или все):

1)Выступить с докладом (фокусное внимание к компании, возможность рассказать одновременно всем делегатам форума о новых продуктах для рынка, об уникальных решениях и услугах, которые представляет для рынка компания, ответить на вопросы, заинтересовать, убедить, привлечь внимание клиентов и заказчиков); 2)Промо-стол или рабочее демо-место в рамках мини-выставки (наглядная активная презентация и демонстрация решений, услуг и предложений компании, деловые встречи и переговоры); 3) Участие в форуме в качестве посетителей – 1…N участников (возможность участия как слушатель во время пленарной и деловой части, общение с потенциальными клиентами и партнерами, новые деловые контакты, встречи и переговоры, договоренности и соглашения, обмен контактными данными и визитками с участниками); 4)Размещение переносного напольного баннера (роллап) компании в день форума (постоянное присутствие бренда на фотоснимках и в течение всего дня перед делегатами, популяризация бренда); 5)Вложение раздаточных материалов компании в персональные пакеты всем делегатам форума (фокусное целевое персональное обращение к клиентам, визуализация предложения, привлечение внимания новых клиентов к решениям и услугам); 6) Публикация Рекламного макета (страница А4) компании, или текстовой информации компании (материала, объявления или промо-статьи о компании, услугах, опыте и достижениях, решениях и предложениях) в официальном печатном Каталоге форума (выдается лично каждому делегату и представителям СМИ); 7)Размещение Логотипа компании как Партнера форума на веб-странице форума (переход по клику на сайт компании), печатных и информационных материалах – титульной странице Каталога форума, экранной заставке в зале…

Выбранные опции/формат участия рекомендуется выслать на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

или оформить Запрос на участие в определенном формате >>

Подать Заявку на просчет стоимости участия для ИТ-компаний, системных интеграторов, поставщиков ПО, решений, услуг и инноваций: http://summitbiz.com.ua/index.php?option=com_rsform&Itemid=20

Аккредитация прессы: http://summitbiz.com.ua/index.php?option=com_rsform&Itemid=21

Контакты организаторов:

Компания «Бизнес Саммит»

Тел.: +38 (044) 383-56-43, 383-61-95

E-Mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.summitbiz.com.ua

Подписка на информацию о событиях Компании «Бизнес Саммит» в Facebook:http://facebook.com/summitbiz

"Бизнес и безопасность" № 1-2019

Опубликовано в О журнале

BSM 2019 1 sm

 


АКТУАЛЬНО

2. УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Становлення та розвиток кожної держави супроводжується необхідністю постійної реалізації та розширення її зовнішніх зв`язків, що потребує відповідного правового врегулювання питань пов'язаних із обміном різними видами інформації, у  тому числі, інформацією з обмеженим доступом. Міждержавний обмін подібною інформацією повинен відбуватися з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України, Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.
Практика використання договорів у міждержавних стосунках має давню історію. Найдавніший міжнародний договір, який дійшов до нас був укладений у першій половині XXIII століття до нашої ери між аккадським царем Нарамсіне і правителями Еламу. Започаткування міжнародного договору на території сучасної України відносять до часів існування Київської Русі. Унікальними джерелами міжнародного права вважаються договори Київської Русі з Візантією (Договір про мир та дружбу 860 рік)...
Дмитро Князєв НАВС, Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.


6. Ожидаемые технологии в 2019 году
Сегодня остаться в стороне от инноваций автоматически означает потерять важные конкурентные преимущества на рынке. Чтобы быть в тренде, компании охотно внедряют новые технологии в свои рабочие процессы и производства. Однако использовать все ноу-хау подряд – это не только дорого, но и неэффективно, а порой даже опасно. Поэтому из всех предложений важно выбрать только те инновации, которые смогут принести компании реальную business value. Итак, что же нам готовит год грядущий?
Известная исследовательская компания Spiceworks предлагает свои прогнозы – на что ставит бизнес в 2019 году.

Планы и ожидания
Оказалось, что к 2020 году большинство организаций Европы и Северной Америки (61%) планируют использовать гигабитные сети Wi-Fi. Чуть меньше – 57% – намерены развернуть некоторую форму ИТ-автоматизации, 48% собираются применять устройства IoT, еще 39% – гиперковергентную инфраструктуру. Стоит отметить, что по количеству всех развернутых ноу-хау лидирует крупный бизнес. Результаты исследования Spiceworks показали, что большие компании (с более чем 5000 сотрудников) внедряют новые технологии в 10 раз чаще, чем все остальные.
Интересно, что прогноз на 2019-й идет немного вразрез с ожиданиями прошлого года. Так, если в 2018-м организации планировали активно использовать технологии искусственного интеллекта, виртуальную реальность и 3D печать, то сейчас, видимо, решили сбавить темп, так как показатели в этих категориях с прошлого года практически не увеличились.
Несомненно, многое зависит от размера компании. Например, с технологией блокчейн имеет дело 25% крупных предприятий (5000+ сотрудников). Ожидается, что к 2020 году их количество вырастет более чем на 50%. Кроме того, 32% бизнес-гигантов применяют граничные вычисления (edge computing), еще 33% планируют этим заняться. Кстати, именно граничные вычисления имеют самый высокий коэффициент внедрения в ИТ-индустрии (29%).
За исключением ИТ-автоматизации и гигабитных сетей Wi-Fi, маленькие организации предпочитают не гнаться за технологическими инновациями. А вот крупные компании – наоборот. Чтобы удержаться на гребне волны, они не жалеют ресурсов и в следующем году намерены увеличить ИТ-бюджеты, направляя средства на модернизацию устаревшей инфраструктуры и инновации.

Безопасность всегда актуальна
Внимание корпоративного сектора также приковано к новым технологиям в сфере информационной безопасности. В тройке самых популярных направлений на 2019 год – решения для борьбы с вирусами-вымогателями, инструменты для обучения сотрудников и аутентификация при помощи аппаратных средств. Больше всего открыты к таким ноу-хау в сфере финансов и здравоохранения – видимо, в силу своей специфики, так как приходится работать с конфиденциальными данными пользователей.
Большинство ИТ-специалистов (59%) считают, что для предотвращения инцидентов, связанных с безопасностью, наиболее эффективны инструменты для обучения сотрудников. За ними следуют системы обнаружения нарушений (37%) и защита от киберугроз (37 %).
Хотя, очевидно, единой «таблетки» для лечения от киберзаразы нет: например, крупные компании убеждены, что смогут избежать проблем, внедряя решения на основе инновационных технологий и защищая данные в облаке.
Кстати, именно информационная безопасность является наиболее востребованной специализацией в европейских компаниях, планирующих увеличить численность своего ИТ-персонала. Также ценятся навыки по работе с аппаратным обеспечением инфраструктуры и конечных пользователей.
Исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий Gartner приводит десятку стратегических трендов развития технологий в 2019 году
Каждый год аналитическая компания Gartner называет 10 основных технологий и тенденций, которые будут иметь стратегическую важность для большинства предприятий и организаций. Так, в 2019 году утратят свежесть и отступят на второй план тренды внедрения 3D-печати и облачных сервисов. А вместо них в десятку самых перспективных технологий, способных резко повысить конкурентоспособность бизнесов, войдут ИИ-девелоперы, умные пространства и квантовые сервисы...
М.Иванов

 

 

11. Вибори в Україні наближаються
Маніпуляціями Росія розраховує істотно впливати на виборчий процес в Україні, аби надати підтримку вигідним для себе кандидатам. Планується масштабне втручання в українські вибори. Про це ще восени 2018 року повідомляв військово-політичний аналітик групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. Експерт зазначив, що вибори в Україні Кремль спробує використовувати для активізації проросійської або потенційно проросійської частини населення країни. Головний гібридний удар, як вважає оглядач, слід очікувати навіть не з боку власне російських ЗМІ, а з інтернету, першою чергою, з соціальних мереж. Відзначається, що кіберзагрози Кремля не вичерпуються горезвісними атаками російських хакерів. Спецслужби РФ також навчилися проводити інформаційно-психологічні операції за допомогою всесвітньої мережі.
А нині з інформації телевізійної програми Факти ICTV можна зробити висновок – почалось.
Комп’ютер, телефон чи телевізор для хакерів-злочинців це знаряддя праці які вони використовують для кібернападів. Тільки но зайшли у соцмережу відразу потрапляєте у вправно сплетену павутину, хакери підкидають цікавинки спрямовують на новини, які ви маєте побачити. Відбитися від такої атаки не просто, хакери подають інформацію з різних сайтів контрольованих ними ж і не повірити таким даним вкрай важко. Саме так нині хакери розгойдують ситуацію в Україні та поширюють фейки через підставні інтернет-видання, потім про ці новини пишуть у соцмережах підставні аккаунти...
Д. Мусієнко

 

 

12. ІСТОРІОГРАФІЯ ГЕНЕЗИСУ ТЕРОРИЗМУ
Суверенна Україна поділяє глибоку стурбованість європейського та світового співтовариства розповсюдженням міжнародної злочинності та тероризму і має твердий намір, використовуючи міжнародний досвід вести непримиренну боротьбу з цим небезпечним явищем [1]. В підтвердження цьому слід зазначити, що у Києві 29-30 вересня 2004 р., проходило засідання Ради міністрів внутрішніх справ держав СНГ: Азейрбаджана, Бєларусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та України. Принципова позиція України спонукала учасників засідання обрати Головою цієї Ради Міністра внутрішніх справ України М. Білоконя. Як відомо, тероризм пов'язан з непередбаченістю наслідків та численністю жертв, ні в чому не винних людей. Цей злочин перейшов до розряду особливих інструментів, завдяки яким відкривається можливість впливу на процес прийняття внутрішньополітичних, а часом і міжнародних рішень лідерами держав та міждержавними формуваннями.
З давніх давен терор - вважається методом насилля, який відносився до практики революційної боротьби. Терористичний акт був і залишається в першу чергу зброєю політичної боротьби. Тому не випадково періодично з'являються повідомлення про викрадання літаків, вибухи у посольствах, викрадення дипломатів, провокації та злочинні напади на державні та недержавні установи, використання поштового зв'язку для пересилки «листівок-вибухівок». В останні роки поряд з політичним тероризмом почав з'являтися економічний, релігійний (міжконфесійний), націоналістичний, міжнародний тероризм. Найбільш поширеними способами вчинення тероризму останнім часом стали отруєння бойовими газами у метро Японії (секта «Аум Сенрікьо») [2], вибухи (США, 11 вересня 2001 р.; знищення двох жилих будинків разом з мешканцями - Москва [3]; станція Московського метро - вересень 2004 р.; знищення у повітрі двох пасажирських лайнерів: ТУ - 134 та ТУ 154 зі всіма пасажирами та членами екіпажів; підрив декількох залізничних потягів разом з пасажирами - Іспанія, 2004 р.; підрив готелів у розпал курортних сезонів - Турція, червень-жовтень, Греція жовтень 2004 р.), підпали (Багатоповерховий бізнес центр - Венесуела, вересень 2004 р., знищено вщент 27 поверхів, це майже єдиний випадок коли не було загиблих завдяки чітким діям спецслужб), захоплення заручників, вбивства (прем'єра мюзиклу «Норд-Ост» - Москва станція метро «Дубрівка», 2002р.); події у СШ № 1 міста Беслан - РФ.
Насильство із застосуванням зброї, не обмежене географічними рамками і будь-якими нормами, без чіткої лінії фронту, скритність в підготовці операцій, їх несистематичний характер - дозволяє сказати, що «тероризм це новий вид війни» [4]. Зрозуміло, що ототожнювати війну і тероризм неможливо, але вони тісно пов'язані та інколи переходять одне в друге, свідченням чого є, наприклад, події у Чечні.
Слово «терор» прийшло з латинської мови та позначає страх, жах. Тероризм як явище сягає в глибину віків у вигляді політичного насильства, тобто насильницького способу захоплення та утримання влади. Яскравий приклад - опричина за часів царювання Івана Грозного, коли насильство стало одним з головних важелів управління державою. Подальшого розвитку він набув за правління Петра Першого. В історії досить часто мали місце жорстокі, безглузді й нещадні бунти, заколоти, криваві перевороти, громадянські війни і терористична боротьба. Особливого розмаху вона набула у другій половині XIX та на початку XX-го століття.
У зв'язку із загостренням політичного протистояння для більшості європейських держав кінця XIX століття характерне зростання терористичних проявів. Особливо активізувались дії терористів у Франції, Німеччині, РФ, що змусило владу цих країн уже сточити карательну політику...
Кофанов Андрій Віталійович, Кофанова Олена Сергіївна

 


МЕДИЦИНА

 

14. Місія №1 - врятувати людське життя!

Короткий екскурс в історію компанії
ПрАТ «АВ-ФАРМА» заснована в 1997 році та була однією з перших експортерів українських ліків та медичних виробів в країни СНД. З тих пір було залучено 13 фармацевтичних заводів (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», АТ «Київський вітамінний завод», ПАТ «Фармак» та інші). Зазначені фармацевтичні заводи постачали всі необхідні лікарські засоби, а тим часом на базі АВ-ФАРМА були обладнані складські приміщення за сучасними стандартами, забезпечені необхідні умови зберігання продукції та розпочато співпрацю з країнами колишньої СНД.
З перших років стрімкого розвитку ПрАТ «АВ-ФАРМА» увійшла до першої п’ятірки провідних дистриб’юторів фармацевтичної продукції України, експортуючи та просуваючи продукцію на нові ринки. До основних країн, які закуповують продукцію АВ-ФАРМа можна віднести Литву, Грузію, Казахстан, Туркменістан, Італію, Білорусь та Бразилію.
Окремим ринком збуту для АВ-ФАРМА завжди була Україна, адже компанія регіонально знаходиться тут і намагається забезпечити наші підприємства, офіси, автомобільний та залізничний транспорт лише найкращими аптечками. Фармацевтами, парамедиками та іншими галузевими спеціалістами було розроблено та зареєстровано у МОЗ України понад 150 різновидів аптечок.
Серед ключових клієнтів, які довіряють нам протягом тривалого часу є провідні фармацевтичні, медичні, транспортні та теплоенергетичні підприємства України, нафтогазові компанії, нафтовидобувні компанії: «DTEK», ПАТ «АрселорМіттал», ПАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ», ПрАТ «Київстар», АТ «УкрСиббанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Дніпровський меткомбінат», «Метінвест», а також ПАТ «Українська залізниця» та ПАТ «Укрпошта». Окрім того, серед клієнтів є Державна Акціонерна Компанія «Ліки України», КП «Київпастранс», ТОВ «Миргородський Елеватор», ТОВ «Ніжин Агро», ТОВ «Нібулон», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ДП «Адміністрація морських портів України», НАК «Нафтогаз».
Особливу довіру висловили також силові структури України: ГУ Національної поліції України, Управління поліції охорони з фізичної безпеки, Національна гвардія України, Управління СБУ, Військово-медичне управління СБУ, Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, МОУ, Медичний центр Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Тел.: 38 (044) 400-59-23
Моб.: 38 (050) 463-44-63
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
http://avpharma.com.ua

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

 

16. Кибербезопасность
Понятие «безопасность» в современном мире играет едва ли не самую главную роль во всех жизненных процессах: биологических, политических, экономических, социальных, технических, территориальных и др.
Согласно ISO/IEK 27032 2012. «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по обеспечению кибербезопасности» понятие кибербезопасность – условия защищенности от физических, духовных, финансовых, политических, эмоциональных, профессиональных, психологических, образовательных или других типов воздействий или последствий аварии, повреждения, ошибки, несчастного случая, вреда или любого другого события в киберпространстве, которые могли бы считаться не желательными.
Кибербезопасность представляет собой набор средств, стратегий, принципов обеспечения безопасности, гарантий безопасности, подходов к управлению рисками, действий, профессиональной подготовки, страхования и технологий, которые используются для защиты киберсреды, ресурсов организаций и пользователей. Кибербезопасность подразумевает достижение и сохранение свойств безопасности у ресурсов организации или пользователей, направленных против соответствующих киберугроз.
Основными задачами обеспечения безопасности считаются: доступность, целостность, включающая аутентичность, а также конфиденциальность. Кибербезопасность является необходимым условием развития информационного общества.
Кибербезопасность – это часть информационной безопасности любой организации. Но эффективность ее зависит не только от используемого ПО и оборудования. Как бы не старались айтишники, какие бы жесткие меры они не предпринимали, какие бы изощренные средства защиты не устанавливали, в любой, самой надежной защите всегда остается слабое звено – пользователи.
Знаете, почему, например, наделавший шума вирус Petya ударил не по всем? Элементарный человеческий фактор: бухгалтер заболел или уехал в отпуск, поэтому компьютер не включали и зловред не был активирован.
Однако происходит и наоборот. Например, системный администратор одной крупной компании зафиксировал распространение вируса внутри предприятия. Долго пытался отследить, чей же компьютер стал источником заражения. Нашел. Прибежал к этому пользователю и обнаружил, что тот на протяжении двух часов сидел и наблюдал, как по рабочему столу его компьютера сами собой двигаются значки.
Пользователя это удивляло и развлекало. Но не настораживало. Поэтому он даже не подумал сообщить сисадмину о странных действиях на его машине. И все то время, пока он наслаждался созерцанием летающих значков, его ПК заражал другие устройства внутри корпоративной сети.
Чему же научились украинские компании благодаря недавним массовым кибератакам?
Конечно же, воспринимать кибербезопасность как приоритет №1. Таким компаниям мы рекомендуем прежде всего сделать инвентаризацию всех элементов ИТ-системы предприятия, чтоб понимать какие «дырки» нужно закрывать. Далее нужно сделать аудит существующих политик и правил обращения с информацией, обновить их, регулярно совершенствовать и требовать от персонала выполнять нормы этих документов. Это единственный инструмент на сегодняшний день, который может обуздать вездесущий человеческий фактор. Полностью избавиться от него не удастся, но свести его влияние к минимуму вполне реально.
Третий этап – правильно настроить работу инфосистемы (схему построения локальной сети передачи данных, построить грамотный периметр на границе локальной и глобальной сетей), внедрить и использовать унифицированную систему управления угрозами, сегментировать локальную сеть передачи данных, регулярно делать резервное копирование данных. Эти меры в комплексе позволят предотвратить атаки или восстановить работу предприятия с минимальными потерями.
Украинская киберполиция зафиксировала случаи распространения нового вируса, замаскированного под сообщение от госучреждений. Вредоносное программное обеспечение нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины, и работают на ПК под управлением MS Windows...
Ю.Дмитренко

 

 

22. Кібербезпека в Великобританії. Перші враження
Очима доцента кафедри кібербезпеки Київського національного університету будівництва та архітектури, яка проходить стажування в Йоркському університеті (University of York), Велика Британія.
Починаємо серію публікацій про стан кібербезпеки в провідних країнах світу.
Загальновідомо, що Сполучене Королівство є країною, яка особливо ретельно охороняє свої секрети. Ілюстрацією цього може служити, зокрема, історія системи шифрування з відкритим ключем. Широкому загалу відомо, що вперше її алгоритм був розроблений та опублікований у 1977 році вченими Массачусетського технологічного інституту Рональдом Райвестом, Аді Шаміром та Леонардом Адлеманом. Хоча першість в цьому питанні  належить британським вченим Кліфорду Коксу та Малкольму Уільямсону, які зробили це ще у 1973 році, проте аж до 1997 року сам алгоритм та його використання був засекречений [1].
В країні дуже пишаються своїми досягненнями у сфері кіберзахисту на сучасному етапі та недалекому історичному минулому. Досить часто зустрічається інформація про те, що без Блетчлі парку (Bletchley Park www.bletchleypark.org.uk) друга світова війна затягнулась би ще щонайменше на два роки. Екскурсія в цей Блетчлі парк вражає. Це місце було об'єктом максимальної секретності в роки Другої Світової. На цій військовій базі, наприклад, Алан Тьюрінг «зламував» коди Енігми (Enigma), і тут був побудований Колоссус (Colossus), ламповий комп'ютер, використаний для розшифровки перехоплених німецьких радіоповідомлень.
Зараз тут музей. Трохи більше ніж 10 років тому завершились роботи по реконструкції дешифрувальних машин другої світової війни. Тож я мала нагоду побачити техніку, про яку до цього згадувала, в дії.
Працюючі Turing-Welchman Bombe (дешифрувальна машина, яка у відомому фільмі The Imitation Game (високо оціненому закордоном, проте  який активно критикують у Сполученому Королівстві), носить назву Крістофер та призначена для зламу шифрів Enigma), Colossus (перший у світі електронний комп`ютер, з допомогою якого розшифровувалась зашифрована Lorenz-encrypted (Tunny) переписка Гітлера з генералами), шифрувальні машини Enigma та Lorenz, лекції ентузіастів-професіоналів та зацікавлена публіка всіх поколінь, що не просто роздивляється представлені експонати, а і задає безліч уточнюючих запитань.
І так, ось Він - супер-секретний комп'ютер британских спецслужб часів війни. Зусиллями ентузиастів прилад було недавно відновлено та введено в дію. Являє собою дві панелі, набиті, в основному лампами.
Це передня панель Colossus, ліворуч.
Ззаду праворуч. Так як все це тріщить і ворушиться (перфострічки, ролики різні), то чутно реальний гул. Підлогові вентилятори вже нашого часу охолоджують лампи.
На екскурсію в Блетчлі парк приходять як зовсім юні з батьками, так і студенти найпрестижніших Британських вузів для ознайомлення з основами британської криптографічної школи. Тут же надається можливість всім бажаючим попрацювати на комп`ютерах різних років, взяти участь у різноманітних навчальних програмах. Британські національні музеї можуть бути темою окремої статті. Можна вважати їх першою сходинкою британської освіти...  Далі буде.
к.ф-м.н., доцент Кондакова С. В., д.т.н., професор Хлапонін Ю.І.

 


ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 

24. Обнаружение закладных устройств
Закладное устройство – элемент средства съема информации, скрытно внедряемый (закладываемый или вносимый) в места возможного съема информации (в том числе в ограждение, конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также в технические средства и системы обработки информации).
Обнаружение закладных устройств, так же как и любых других объектов, производится по их демаскирующим признакам. Чем больше демаскирующих признаков в признаковой структуре и чем они информативнее, тем выше вероятность обнаружения объекта. Каждый вид закладных устройств имеет свою признаковую структуру, позволяющую с той или иной вероятностью обнаружить закладку. Распознавание закладки, т. е. определение ее вида, назначения и характеристик, проводится в результате анализа схемотехнических и конструктивных решений. Однако внешний вид закладки и способы ее оперативного применения позволяют приблизительно определить принадлежность злоумышленника к зарубежной разведке, конкуренту или криминальным элементам.
Спецслужбы используют наиболее совершенные средства добывания, как правило, отсутствующие на рынке, и тщательно готовят операцию по установке закладок. Криминальные элементы пользуются средствами, имеющимися на «черном» рынке, и действуют более грубо. Разведка коммерческих структур применяет закладки промышленного или собственного изготовления и тщательно скрывает от конкурента свои намерения получения конфиденциальной информации нелегальными способами.
Каждый вид электронных устройств перехвата информации имеет свои демаскирующие признаки, позволяющие обнаружить закладку.
Наиболее и информативными признаками проводной микрофонной системы являются:
– тонкий провод неизвестного назначения, подключенный к малогабаритному микрофону (часто закамуфлированному и скрытно установленному) и выходящий в другое помещение;
– наличие в линии (проводе) неизвестного назначения постоянного (в несколько вольт) напряжения и низкочастотного информационного сигнала.
Демаскирующие признаки автономных некамуфлированных акустических закладок включают:
– признаки внешнего вида – малогабаритный предмет (могут быть абсолютно произвольной формы) неизвестного назначения;
– одно или несколько отверстий малого диаметра в корпусе;
– наличие автономных источников питания (например, аккумуляторных батарей);
– наличие полупроводниковых элементов, выявляемых при облучении обследуемого устройства нелинейным радиолокатором;
– наличие в устройстве проводников или других деталей, определяемых при просвечивании его рентгеновскими лучами.
Камуфлированные акустические закладки по внешнему виду, на первый взгляд, не отличаются от объекта имитации, особенно если закладка устанавливается в корпус бытового предмета без изменения его внешнего вида. Такие закладки можно выявить путем разборки предмета.
Закладки, устанавливаемые в малогабаритные предметы, ограничивают возможности последних. Эти ограничения могут служить косвенными признаками закладных устройств. Например, в шариковой авторучке закладное устройство занимает приблизительно половину ее длины, в результате чего резко укорачивается пишущий стержень и сокращается время нормальной работы ручки.
Чтобы исключить возможность выявления закладки путем ее разборки, места соединения разбираемых частей склеивают.
Некоторые камуфлированные закладные устройства не отличаются от оригиналов даже при тщательном внешнем осмотре. Их можно обнаружить только при просвечивании предметов рентгеновскими лучами.
В ряде случаев закамуфлированное закладное устройство обнаруживается по наличию в обследуемом предмете не свойственных ему полупроводниковых элементов (выявляемых при облучении его нелинейным радиолокатором). Например, обнаружение полупроводниковых элементов в пепельнице или в папке для бумаг может указать на наличие в них закладных устройств...
Ю.Дмитренко

 

 

29. Разработки НТЦ «Квант» в сфере обнаружения закладных устройств и оценки защищенности информации
Бурное развитие современной электронной техники и информационных технологий позволяет создавать всё более совершенные устройства съёма информации. Поэтому в НТЦ «КВАНТ» (г. Николаев) постоянно совершенствуются разрабатываемые им автоматизированные комплексы серии «АКОР», а также комплектующие к ним.
В 2015 году запущены в серию новые модификации комплексов поисково-измерительного АКОР-3ПК и поискового АКОР-3, внешний вид которых приведен на рис.1. Каждый из комплексов представляет из себя анализатор радиоспектра и измерительный приёмник, основные технические характеристики которых приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
В 2016 году, после нескольких лет разработок, сотрудниками НТЦ «Квант» был налажен выпуск активных измерительных антенн по электрической и магнитной составляющим поля. Антенна ЕМА-2000 (рис.2) предназначена для измерения электрической составляющей поля в диапазоне 0,009-1000 МГц, с возможностью расширения диапазона до 2 ГГц. Антенна ММА-30 (рис.3) предназначена измерения магнитной составляющей поля от 9 кГц до 40 МГц.
Данные антенны очень хорошо себя зарекомендовали при измерениях побочных электромагнитных излучений от устройств вычислительной и офисной техники, имеют хорошую амплитудно-частотную характеристику. Коэффициент поправки (калибровки) антенн для ЕМА-2000 в диапазоне от 0,009-1000 МГц находится в пределах 25 дБ (±6 дБ), для ММА-30 в диапазоне 0,009-40 МГц - в пределах 34 дБ (±5 дБ). Графики калибровочных данных приведены на рис.4 и 5, соответственно, для электрической и магнитной антенны.
При необходимости измерения электромагнитных полей в более низком диапазоне, от 10 Гц, до 9 кГц, есть возможность подключать антенны от сторонних производителей.
Для обнаружения и измерения информативных сигналов в сетях электропитания и линиях связи специалистами НТЦ «Квант» в 2010 году были разработаны: блок измерения наводок по напряжению и току БИН 2-4 (рис.6) с входящим в его состав токосъёмником ТК1.
Диапазон обнаружения и измерения информативных сигналов по напряжению от 9кГц до 1 ГГц, по току от 9кГц, до 500 МГц.
Для определения защищённости информации от утечки в электросетях и линиях связи путём акустоэлектрических преобразований от технических средств применяется блок БНЧ-В (рис.7).
Все измерительные устройства, входящие в состав комплекса, разработаны в НТЦ «КВАНТ» и проходят Государственную метрологическую аттестацию. К таким устройствам относятся: центральный блок комплекса ЦБК, электрическая измерительная антенна ЕМА-2000, магнитная измерительная антенна ММА-30, блок измерения наводок по току и напряжению БИН2-4 (с токосъемником ТК1 и пробником напряжения ПНН) и блок измерения низкой частоты высокоомный БНЧ-В (с пробником напряжения ПНЧ).
Кроме измерительных устройств, для более достоверного определения информативных сигналов, предлагается использовать комплект адаптеров, которые напрямую подключаются к исследуемому устройству, что даёт, практически, 100% гарантию обнаружения информативного сигнала.
Также для обнаружения информативных сигналов специалистами НТЦ «Квант» разработано специальное математическое обеспечение, которое входит в состав комплекса и значительно сокращает время работы по обнаружению и измерению информативных сигналов, а также, учитывая, что большинство процессов выполняется в автоматическом режиме, минимизирует возможность ошибки оператора. Алгоритм работы представлен на рис.8.
Уникальность сочетания технических характеристик, оригинального специального математического и методического обеспечения с комплектом средств измерения позволяет реализовать в каждом комплексе одновременно возможности обнаружения закладных устройств различного типа и измерение уровней информативных сигналов для оценки защищённости информации, циркулирующей в вычислительной технике, и речевой информации, циркулирующей в контролируемом помещении. Поэтому комплекс АКОР- 3ПК позволяет:
- производить поиск закладных устройств, передающих информацию по радиоэфиру, сети электропитания, линиям связи, сигнализации и проводным линиям, в т.ч. радиоизлучения от аппаратных закладок, установленных в оргтехнике и офисной технике;
- обнаруживать и измерять электромагнитные излучения и наводки от вычислительной техники, оргтехники и информационно-телекоммуникационных систем;
- обнаруживать и измерять сигналы акустоэлектрических преобразований речевой информации от технических средств контролируемого помещения по сети электропитания или в радиоэфире;
- производить контроль затухания акустических и виброакустических характеристик, создаваемых речевым сигналом через оконные и дверные проёмы, коммуникации и ограждающие конструкции контролируемого помещения.
При разработке новых модификаций комплексов учитывались характеристики современных закладных устройств, параметры измеряемых сигналов побочных электромагнитных излучений и наводок средствами ЭВТ, возможности используемых для съёма речевой информации устройств по акустоэлектрическим, акустическим и виброакустическим каналам.

Шахов Александр Викторович,
Опарин Владимир Васильевич

НТЦ «Квант»
Украина, 54003, г. Николаев, а/я 292
Тел./факс:+38(0512) 37-09-64,
Тел.:+38(0512) 37-39-96,
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.akor.com.ua
 

 

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

 

35. Технічні засоби пожежної сигналізації ТОВ «НВП «Завод ВЕДА»

Спеціалістам у галузі пожежної безпеки добре відома проста і надійна техніка заводу ВЕДА, що знаходиться в місті Буча Київської області. Вона захищає тисячі об'єктів як в Україні так, і в багатьох регіонах країн СНД. На сьогодні, розвиваючись у відповідності до сучасних тенденцій розвитку нормативної бази, техніки та технологій, технічні засоби пожежної сигналізації виробництва заводу, також набувають змін, продиктованих сьогоденням.
До номенклатури виробництва підприємства входять всі основні елементи, що дозволяють побудувати сучасну систему протипожежного захисту народногосподарського об'єкту. Це прилади приймально-контрольні пожежні ППКП019, пульт сигналізації для рухомого складу залізничного транспорту ПС-1, блоки резервного живлення БП-12/24, сповіщувачі димові СП212-5, сповіщувачі теплові СП103-2 А2, сповіщувачі ручні ИПР, оповіщувачі світлозвукові ОСЗ-1,2,3, блоки комутації силових мереж, коробки розподільчі, зовнішні пристрої оптичної сигналізації ВУОС, датчики стану пожежного крану ДПК-1 та інше. У 2017 році сертифіковано модернізовану адресну систему пожежної сигналізації АСПС-02-21-1110 «Адрес-400». Всі вироби заводу випускаються як у загальнопромисловому так і у вибухозахищеному виконанні, що дозволяє застосовувати їх при оснащенні систем захисту вибухонебезпечних зон...
...Спеціалісти підприємства знаходяться у постійному діалозі зі споживачами та проектувальниками, реагуючи на нестандартні запити і потреби ринку. Зокрема, це часто відбувається при проектуванні систем пожежної автоматики, коли виникає необхідність розширити набір стандартних функцій серійних технічних засобів, чи врахувати індивідуальні запити замовника при розробці проекту. Такий підхід до потреб споживача є законом роботи служб підприємства.

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАВОД ВЕДА»
08292, м. Буча, Київська обл.,
вул. Горького, 8.
Тел.: (044) 500-5922, 223-9969,
451-7683, (04597) 2-9840.
Факс: (04597) 25-345.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.veda-bucha.com.ua.

 


ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

37. Человек – самое слабое звено в системе видеонаблюдения
(Продолжение. Начало Бизнес и безопасность №№5,6/2018)

 

«Под прикрытием»
Мы не только ходим с преступниками под одним и тем же небом. Любой из нас запросто может оказаться соседом какого-нибудь криминального авторитета – и будет почти что вынужден здороваться с ним по утрам. Операторы видеонаблюдения – такие же люди, и точно в такой же степени они подвержены давлению окружения. Это давление может оказаться направленным и достаточно интенсивным, чтобы заставить оператора «не замечать» происходящего на экранах – от мелких хулиганств до тяжких преступлений.
Организованная преступность, возможно, никак не проявляет себя в жизни рядового обывателя – за исключением сводок криминальных новостей и коррупционных скандалов, разражающихся с завидной периодичностью. «Власть наживы», «вирус коррупции» и прочие телевизионные штампы уже перестают задевать обывателя. Однако криминал, обогащённый новейшими достижениями науки менеджмента, развивается в наши дни стремительно. Никто даже не успел заметить, как ОПГ проникли в структуры власти, а сегодня это уже вовсю проявляется в таких практиках, как давление на бизнес и персонально на руководящее звено, а также прямое вмешательство в работу служб безопасности компаний. Наиболее опасен для общества такой вид давления на охранные структуры, как мотивация к бездействию. В особенности данной угрозе подвержено видеонаблюдение – важнейший инструмент добычи доказательных материалов. И сегодня приобретает всё большую актуальность вопрос обеспечения надлежащей защиты операторов систем CCTV и сотрудников охраны, в чьи обязанности вменено проведение видеомониторинга.
Стратегически способы защиты могут быть разделены на три большие группы и применяться как по отдельности, так и в комбинациях:
– конспирация: обеспечение определённых мер конспирации и ограничение контакта криминальных элементов с операторами;
– контакты: персональная помощь операторам в сопротивлении общению с представителями преступных группировок;
– контроль: организационно-технические меры защиты систем видеонаблюдения от потенциальных злоупотреблений со стороны операторов.

 

Конспирация
Смысл конспирации состоит в том, чтобы не ставить в известность бытовое окружение операторов об их профессиональной деятельности. Таким образом, можно существенно снизить вероятность того, что злоумышленники будут искать контакта с операторами на предмет вступления с ними в какие-либо отношения. Меры конспирации позволят и самим операторам чувствовать себя в несколько большей безопасности. В случаях, когда посты охраны/мониторинга располагаются на территории предприятия или в зоне действия камер видеонаблюдения, такая задача превращается в весьма непростую. Тем не менее, ряд шагов могут быть предприняты при любых условиях.
Исключите возможность фотографирования операторов (в особенности на рабочих местах), если существует пусть даже ничтожная вероятность попадания снимков в руки лиц, связанных с преступными группировками.
Избегайте использования униформы, по которой возможно определить род деятельности операторов. Если внутренний распорядок организации требует ношения униформы, следует обеспечить возможность переодевания сотрудников непосредственно в месте расположения поста охраны/мониторинга.
Операторам следует исключить обсуждение вопросов, касающихся их профессиональной деятельности, в бытовом окружении – дома, с соседями, в кругу друзей и в особенности с незнакомыми людьми.
Охранники и операторы не должны вступать в общение с прочими сотрудниками организации. На предприятиях, расположенных вне крупных городов, следует стремиться к тому, чтобы штатные сотрудники службы безопасности проживали на некотором удалении от мест компактного проживания остального персонала...

Д.Мусиенко

 

 

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ. ОХОРОНА

 

47. Розвиток сучасних технологій самозахисту засобами поліцейського хортингу

Створена в Україні українськими фахівцями бойових мистецтв сучасна психолого-педагогічна система поліцейського хортингу є потужним національним продуктом, який розвивається як в середині країни, так і за кордоном. За відносно короткий період поліцейський хортинг прийшов значний шлях розвитку [2, с. 67-69]
У 2018 ріці Міжнародною федерацією поліцейського хортингу та Федерацією поліцейського хортингу України проводилася системна робота по розвитку Українського національного професійно-прикладного виду спорту за такими напрямками:
- організаційна діяльність;
- спортивна діяльність;
- сприяння професійній підготовці правоохоронців;
- наукова діяльність
- методична діяльність.
Організаційна діяльність
Найважливішою подією 2018 року стало підписання Меморандуму про співпрацю між Федерацією поліцейського хортингу України та Міністерством внутрішніх справ України, який визначив пріоритети розвитку організації на багаторічну перспективу. Підписано меморандуми про співпрацю між МФПХ з одного боку та всесвітньо відомими спортивними організаціями – WFKA, WPKA, ISDO. Реалізація спільних заходів із зазначеними організаціями запланована, починаючи з 2019 року. Результатом реалізації співпраці з Міжнародною федерацією хортингу стало спільне проведення  Європейського чемпіонату та фінальних змагань Кубку світу.
Прискорив розвиток поліцейського хортингу вихід в світ журналу «Поліцейський центр бойових мистецтв». Заплановано випуск у 2019 році чотирьох номерів журналу, в яких планується публікація методичних матеріалів з проблем виживання правоохоронців в екстремальних ситуаціях, самозахисту та інших питань службової підготовки.
Продовжується робота по створенню представництв в усіх областях нашої країни, реєстрація обласних федерацій, а також організація співпраці зі спортивними клубами. Призначено представників Федерації у Великій Британії, Греції, Іспанії, Киргизстані, Польщі, Угорщині. Успішно працює наше представництво в Словаччині. Проводиться робота з відкриття представництв в інших країнах.
Спортивна діяльність
В 2018 році вперше в історії поліцейського хортингу було проведено фінальні змагання Кубку України в особистому та командному заліках. Кубки за перемогу було вручено командам Бердянського відділу Департаменту поліції охорони в Запорізькій області (у номінації клубів правоохоронних органів) та ТОВ «ВЕНБЕСТ» (у номінації недержавних охоронних структур). В особистому заліку перемогли: Олег Завістовський (Запоріжжя), Деніс Авдєєв (м. Київ), Станіслав Бондаренко (Сумська обл.), Дмитро Гайдук (м. Київ). Серед молоді найкращі результати показали учні Новопетрівської середньої школи (Запорізька обл.).
Чемпіонат України
Відповідно до плану-календаря Федерації поліцейського хортингу України було проведено 4 - 7 вересня 2018 року в м. Бердянськ (Запорізької області). Вже традиційно перед проведенням змагань відбулися навчально-тренувальні збори, під час яких провідні спортсмени Федерації системно працювали над підвищенням своєї спортивної майстерності. Чемпіонами України у 2018 році стали: серед дорослих – Олег Завістовський, Ігор Ятченко, Деніс Авдєєв (чоловіки), Ярослава Плахотнюк (жінки). В рамках чемпіонату було проведено відкритий урок з самозахисту з учнями Новопетрівської середньої школи та майстер-клас з військовослужбовцями підрозділу Національної гвардії України, дислокованому в м. Бердянськ...

Борис Шаповалов, голова Національної комісії Української секції Міжнародної поліцейської асоціації, президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу

 


52. Психологическое выгорание телохранителя в работе
Выгорание психическое — психическое состояние, характеризующееся возникновением хронической усталости и эмоционального равнодушия, вызванных собственной работой, и объединяющее в себе эмоциональную опустошенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений лицам, которые более всего подвергаются эмоциональному выгоранию,  склонны в значительной мере к сочувствию, гуманности, являющихся идеалистами, интровертами и обладающими пониженным уровнем психической стойкости.
Существует много факторов, влияющих на эмоциональное состояние работника и приводящих к его эмоциональному выгоранию.
Во-первых, от эмоционального выгорания наиболее страдают представители тех профессий, которые по виду деятельности вынуждены много и интенсивно общаться с разными людьми. В первую очередь — это медицинские и социальные работники, консультанты, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, психологи, менеджеры по персоналу.
Во-вторых, в «группу риска» входят лица, переживающие постоянный внутриличностный конфликт: имеют низкую заработную плату, плохие условия труда, не обеспечены жильем и т. п. Кроме того, формальность системы отчетности и оценки результатов работы, несоответствие профессиональных качеств и индивидуально-психологических особенностей руководителей своим должностям, которые приводят к принятию ошибочных управленческих решений, становятся серьезными причинами вхождения работника в «группу риска».
В-третьих, эмоциональному выгоранию больше подвергаются работники, профессиональная деятельность которых осуществляется в условиях постоянной нестабильности и боязни потерять рабочее место.
В-четвертых, на фоне постоянного стресса признаки эмоционального выгорания проявляются в случаях, когда человек находится в новой, непривычной обстановке, в которой необходимо быстро и эффективно действовать. Нередко в таких ситуациях новый сотрудник остро ощущает свою некомпетентность. В этом случае признаки профессионального выгорания могут проявиться уже после шести месяцев работы.
В-пятых, синдрому выгорания больше подвергаются жители мегаполисов, живущие в условиях навязанного общения и взаимодействия со значительным количеством незнакомых людей
И речь идет не только о сугубо физиологических факторах, связанных с условиями труда: большой физической нагрузке, вибрации, повышенной скорости, значительном объеме информации, перегружающей зрительный, слуховой и кинестетический анализаторы. Это прежде всего: психологические и организационные трудности, необходимость постоянно быть «в форме», невозможность выбора контингента для профессионального общения, отсутствие достаточной эмоциональной разрядки, значительное количество контактов в течение рабочего времени, необоснованно ненормированный рабочий день, отсутствие положительных факторов.
Стадии выгорания
Современные исследования определили, что формирование у работника синдрома профессионального выгорания проходит три основные стадии...
Евгений Осинский, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»

 

 

59. Масс-шутинг: выживание при массовой стрельбе
Массовые убийства террористами или разного рода «психопатами» нависли глобальной угрозой над современным обществом. И происходят они в разных точках по всей планете. Довольно частыми объектами для нападений становятся учебные заведения.
Конечно, подобные инциденты случаются с начала ХХ века, но их активность многократно возросла на рубеже XX-XXI веков, а особенно – в последнее десятилетие на фоне возрастания влияния современных СМИ и разрастания угрозы международного терроризма. Ежегодно фиксируются сведения о нескольких новых громких случаях.
Для исполнения своего ужасного плана преступники прибегают к использованию разных средств: ножи и топоры (как было в школах Перми и Улан-Удэ в 2018), стрельба и взрывы (начиная с Колумбайна, заканчивая Брейвиком и тем же Росляковым), и даже огнемет (школа в Кельне, 1964). Как правило, всевозможные запреты и ограничения в сфере оборота гражданского оружия не эффективны. Они всегда найдут, чем совершить массовое убийство – въедут в толпу на бульдозере, грузовике, автомобиле и т.д.
Но остановимся в данном материале на вопросах выживания именно в условиях массовой стрельбы или как это называют в западных странах – «масс-шутинга»...

Ялов Роман Викторович, Вице президент ГО телохранителей Украины

 


63. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРОДАЖУ, ОБЛІКУ ЗБРОЇ В КРАЇНАХ АМЕРИКИ

США
Усім добре відомий вислів: «Бог створив людей, полковник Кольт зробив їх рівними». Це не просто набір слів. Практично люди усього світу розуміють, що як би добре не була розвинута і налагоджена система боротьби держави зі злочинністю, усе одно важко надати людині чітку гарантію того, що держава на 100% здатна уберегти його життя, свободу, майно від злочинних посягань. Відповідно до положень чинного законодавства багатьох країн світу передбачається правове регулювання як державного захисту, так і самозахисту людини і громадянина, приватного, колективного (комунального) і державного майна від злочинних посягань.
Право на самозахист із зброєю в руках записано в другій поправці до Конституції США більш як 200 років (1792 р.)[6] тому і залишається незмінним до сьогоднішнього часу, хоча приводів для перегляду цієї статті було більш ніж достатньо. Не вплинули на правові засади самозахисту навіть убивства президентів. Показово, що навіть армія Південних штатів, яка програла в громадянській війні, була роззброєна, але особисту зброю у солдатів і офіцерів не вилучили.
Сьогодні у громадян Сполучених штатів Америки на руках більш ніж 200 млн. одиниць вогнестрільної зброї, тобто в середньому по чотири одиниці зброї на одного дорослого. Щодо статистики убивств. Торік від їхнього застосування загинуло 15 тисяч чоловік (від кількості зброї це становить 0,0007%). Для порівняння: кількість жертв від нещасних випадків в США у декілька разів вища. І ще одна немаловажна ознака: практично всі убивства відбуваються зі зброї краденої, а не придбаної офіційним шляхом і зареєстрованої у поліції. Що і зрозуміло, адже злочинець ніколи не піде за пістолетом у магазин- навіщо «світитися»? [3]
Виходить, якщо підходити формально, то 200 млн. стволів - «мовчать»? Тому що кожен громадянин, який захоче піти на порушення закону, прекрасно усвідомлює - у потенційної жертви може виявитися кольт або що-небудь подібне. Дія спричинить протидію. У недавньому минулому політики любили називати це чинником стримування противаг.
У США поширення газової зброї не заохочується, а в ряді штатів (Техас, Юта та інші) торгівля нею взагалі заборонена. Адже зрозуміло, що злочинець, як правило, завжди озброєний вогнестрільною зброєю, і захищатися від нього за допомогою газової зброї дуже примітивно і небезпечно. Таку ситуацію федеральні і місцеві органи влади США прекрасно розуміють, а тому приймають відповідні правові акти [5].
У США придбати вогнестрільну зброю може будь-який громадянин цієї держави, в будь-якому спеціалізованому магазині по продажі зброї, варто лише тільки пред'явити посвідчення особи і медичну довідку про досягнення 18-ти літнього віку. Правове регулювання питання, з якого віку можна придбати зброю різне в кожному штаті. В основному вік коливається в межах від 18 до 21 років.
Але було б легковажно заявляти, що цим усі проблеми з придбанням зброї в США вирішилися самі собою. Усе частіше в громадськості з'являються питання щодо правомірності і доцільності існування великого арсеналу зброї, доступного простим громадянам американських штатів. Для прикладу наведемо думки вчених, лікарів, юристів з цього приводу.
Американський науковець Эдгар А. Сутер, противник усіляких висловлювань на користь перегляду законодавства про вогнестрільну зброю, зазначає таке...
Кофанов Андрій Віталійович, Кофанова Олена Сергіївна

 


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

68. ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ
Завдання пожежних і рятувальників раніше ніколи не були настільки складними і вимогливими. Через використання сучасних матеріалів і технологій, побутові, промислові та пожежі на транспорті стали більш непередбачуваними.
Тетіс-Дихальні системи пропонує використовувати в Україні технологію пожежогасіння, яка відповідає найвищим світовим стандартам завдяки впровадженню нових розробок проектування. Системи пожежогасіння з високим робочим тиском забезпечують користувача більш широким спектром діяльності.
Компанія-виробник HNE Technologie AG (Німеччина), продукцію якої ми представляємо в Україні, має найбільшу повагу серед людей, яким доводиться стикатися з пожежами, щоб врятувати життя та майно. Разом ми прагнемо підвищити ваші можливості та забезпечити пожежну безпеку з допомогою найкращого обладнання доступного на ринку пожежогасіння.
HNE Technologie AG виготовляє пожежогасильну техніку вже більше ніж 20 років та вважається флагманом у своїй сфері.
З 1995 року HNE Technologie AG розробляє та впроваджує у Німеччині мобільне протипожежне обладнання високого тиску: 10-літровий апарат HiPRESS був затверджений у Німеччині у 1998 році як перший портативний вогнегасник високого тиску.
З 2010 року HNE Technologie AG виходить на світовий ринок та починає розробку продуктивної мобільної системи пожежогасіння на основі води та піни: мобільна система пожежогасіння MFU, яка відмінно себе зарекомендувала, особливо в умовах, коли доступу до води є досить обмеженим.
Компанія також не припиняє удосконалювати свої розробки в системі портативних вогнегасників - і як результат у 2015 була схвалена і готова до виробництва  ультралегка портативна система пожежогасіння VARIO CARBON.
З 2016 року комплексна система пожежогасіння VPS розширила асортимент продукції HNE, а у 2018 році успішно розроблена і впроваджена моторизована система пожежогасіння MFU 40-50 CAFS. Компанія постійно розширюється та вдосконалює технічні характеристики обладнання HNE.
Системи пожежогасіння HNE та портативні вогнегасники із високим робочим тиском мають низку переваг:
- піна менш чутлива до вітру - це надає можливість використовувати портативні вогнегасники HNE на безпечній відстані від вогню;
- тонкіші і більш однорідні розміри бульбашок піноутворювача сприяють збільшенню  його вихідного обсягу і зменшують споживання води і хімічних речовин.
- можливість наповнювати водою та піноутворювачем портативні вогнегасники HNE без додаткових інструментів, навіть під час рятувальних дій.
Всі ці переваги досягаються завдяки точній взаємодії всіх компонентів запатентованої технології високого тиску HNE.
Професійні рятувальники у всьому світі переконалися у високій продуктивності і ефективних технічних можливостях систем HNE. Міцна конструкція та висока дієздатність дозволяють пристроям HNE витримувати найважчі навантаження. Пристрої HNE прості в експлуатації. З належним обслуговуванням та доглядом продукція HNE буде служити багато років.
Нове покоління вогнегасників VARIO CARBON з композитними балонами високого тиску відкриває нові напрямки роботи та можливості. Максимальна подача води більше ніж 20 метрів та піни 18 метрів дозволяє користувачу систем пожежогасіння VARIO CARBON боротися з пожежами з більшою точністю та із безпечної відстані. VARIO CARBON оснащений функцією перемикання між рідкою піною HiPRESS і адгезійною пінною консистенцією HiCAFS. Це дозволяє адаптуватись до будь-якої пожежі протягом декількох секунд, надаючи безпрецедентну безпеку та гнучкість роботи для пожежників.
HіPRESS (Рідка Піна) - поєднання постійного робочого тиску 34 бар і оптимізованої технології змішування повітря створює компактний струмінь однорідної рідкої піни. Далекодіючий діапазон струменя з високою кінетичною енергією призводить до посилення вогнегасної дії, в той час як консистенція пінної рідини митєво проникає в найменші щілини палаючих предметів.
HіCAFS (Суха Піна) - відома і надійна функція утворення адгезійної пінної консистенції HiCAFS генерує далекосяжний потік липкої повітряної піни з довготривалою стабільністю. Вона утворюється з такою ж потужністю, що і HiPRESS, і прилипає до різних поверхонь, навіть до стелі.
Spray (Ефект розпилення) - при оснащенні пістолета поворотним механізмом, система портативного пожежогасіння HNE VARIO CARBON пропонує функцію розпилення, що значно зменшує споживання пінної речовини та дозволяє покрити більш площу під час гасіння.  Spray функція призначена для профілактичного змочування або тушіння невеликого полум'я і тліючих осередків.
Різні типи пожежогасіння вимагають високих вимог до обладнання, а нові небезпеки стають великою проблемою для широкого кола користувачів. Спільно з HNE ми пропонуємо в Україні наступні рішення для успішного подолання небезпечних ситуацій:
HiPRESS 4 і HIPRESS 4 duo - легкі портативні протипожежні системи для поліції і сил реагування.
Vario 10 і Vario Carbon 9 і 13 - портативні системи пожежогасіння для професійних пожежних та рятувальників.
CAFS 50 і Vario 50 - мобільні високотехнічні системи пожежогасіння для промисловості і транспортного сектору.
MFU 50-150 (мобільна система пожежогасіння MFU) - мобільна система пожежогасіння для первинного реагуваня.
VPS (Vario Protection System) - комплексна система пожежогасіння для транспортних засобів і стаціонарних систем.
MFU HICAFS 40-50 (моторизована система високої продуктивності CAFS) - перша відповідь на пожежі, які виникають у парках розваг, заводських приміщеннях, місцях великого скупчення людей або вузьких вулицях у центрі міста.
Як сертифікований ISO-виробник, HNE Technologie AG використовує для виробництва своїх систем виключно компоненти високого класу. Сувора система контролю якості супроводжує кожний крок виробництва від монтажу до остаточної доставки систем пожежогасіння користувачам.
Редуктори тиску, важливий елемент кожної протипожежної системи високого тиску, збираються, відрегульовуються та перевіряються з особливою увагою та точністю.
Пожежні бригади, сили швидкого реагування, та промислові компанії з усього світу користуються перевагами продукції HNE, які є надзвичайно високими.
Ексклюзивним представником HNE Technologie AG та постачальником продукції на ринку України є компанія Тетіс-Дихальні системи, м. Київ. Наша компанія більше десяти років успішно постачає професійне протипожежне, аварійно-рятувальне обладнання та спорядження. З самого початку роботи ми зарекомендували себе як надійний партнер - постачальник висококласного практичного спорядження і обладнання широкому колу споживачів. На сьогодні ми є ексклюзивними постачальниками на ринку України таких відомих компаній, як FLIR Commercial Systems, Inc (США) - поставка тепловізорів протипожежного спрямування FLIR серії К; Ansell Protective Solutions AB (Швеція) - виробництво і постачання захисних костюмів хімічного захисту ТМ «AlphaTec» і водолазних костюмів ТМ «VIKING» та ін. Ознайомитися з новими зразками техніки, обладнання, спорядження Ви можете на нашому сайті www.dsystems.com.ua. Налагодити тривале й плідне співробітництво Ви зможете, відвідавши нас за адресою
м. Київ, вул. Межигірська, 82А.

Олеся Дембіцька, Директор
ТОВ «Тетіс-Дихальні системи»
Київ, Межигірська, 82А
тел.: +38-067-446-65-69
http://dsystems.com.ua
e mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

70. Щодо внесення змін та доповнень до методів визначення показників пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів
Зростаючий рівень технічного оснащення підприємств, ускладнення виробничих процесів супроводжуються зростанням енергоємності виробництв, великим скупченням легкозаймистих речовин і матеріалів, застосуванням полімерних синтетичних матеріалів, зростанням площ та поверховості виробничих будівель тощо. За таких умов недодержання вимог пожежної безпеки призводить до великих економічних збитків та людських жертв. Пожежі на промислових підприємствах виникають у більшості випадків від несправностей технологічного обладнання, електроустаткування, контрольно-вимірювальних та захисних приладів, необережного поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки обслуговуючим персоналом. Для запобігання та успішної боротьби з пожежами необхідно знати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, які застосовуються, уміти оцінювати пожежну небезпечність речовин і процесів, правильно вибирати ефективні засоби запобігання та захисту від пожеж та вибухів.
З метою одержання початкових даних для розробки заходів щодо забезпечення пожежної та вибухової безпеки, при визначенні категорії та класу приміщень і будівель відповідно до вимог норм технологічного проектування, будівельних норм і правил, стандартів, правил будови електроустановок встановлена номенклатура показників пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів.
На сьогоднішній день в Україні основним нормативним документом, що встановлює номенклатуру показників пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів та методи їх визначення є міждержавний стандарт ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Цей стандарт широко застосовується в положеннях державних будівельних нормах, національних стандартах України, технічних умовах на продукцію для встановлення вимог пожежної безпеки, а також для оцінки відповідності, у тому числі при сертифікації, речовин і матеріалів, вогнезахисних засобів тощо.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР наказом ДП «УкрНДНЦ» від 10.08.2016 № 233 «Про перенесення терміну скасування міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)» з 01.01.2019 року чинність зазначеного міждержавного стандарту скасовується...
Тарас Самченко, науковий співробітник науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ,
Олексій Ратушний, молодший науковий співробітник науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ,
Дмитро Курков, старший інженер науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ

 

 

71. Стан із пожежами та наслідками від них в Україні за 2018 рік

В результаті проведеного моніторингу стану з пожежами у 2018 році за даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли до Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту від територіальних органів ДСНС України, виявлено тенденції, що вказують на збільшення кількості загиблих унаслідок пожеж і травмованих на них людей, матеріальних втрат за загального зменшення кількості пожеж порівняно з 2017 роком. Основні показники статистики пожеж наведено в таблиці*.
Упродовж 2018 року в середньому щодня в Україні виникало 215 пожеж (у 2017-му - 228), внаслідок яких гинуло п'ятеро та отримувало травми четверо людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили 22,7 млн грн. (на 1,2 млн грн більше, ніж позаторік).
Торік пожежно-рятувальні підрозділи врятували на пожежах 2335 людей, у т. ч. 350 дітей, матеріальних цінностей збережено на суму понад 6,1 млрд грн; також врятовано 26838 будівель і споруд, 1765 голів худоби, 51388 свійських птахів, 2149 одиниць техніки, 1604 га хліба на корені...
Руслан Климась, начальник відділу УкрНДІЦЗ,
Алла Одинець, науковий співробітник УкрНДІЦЗ

 

 

74. Вимоги пожежної безпеки до матеріалів, які застосовуються у внутрішньому обладнанні пасажирських вагонів залізничного транспорту

З кожним роком все більше уваги приділяється пожежній безпеці на транспорті. Особливо пріоритетне значення в цьому питанні має пожежна безпека транспорту, що забезпечує пасажирські перевезення. Залізничний транспорт є одним з найпоширеніших нині засобів пересування. Майже кожен міський та сільський житель один-два і більше разів на рік довіряє своє життя залізниці.
В Україні функціонує одна з найбільших у Європі систем залізничного транспорту, яка є найкоротшим наземним шляхом, що з’єднує Європу та Азію. Пріоритетне значення для належної і безпечної роботи залізниць є найсуворіше дотримання норм пожежної безпеки, порушення яких не тільки дезорганізує управління рухом транспорту, а й може викликати людські жертви і заподіяти велику матеріальну шкоду.
Одними з основних причин пожеж на залізничному транспорті є несправності в системі опалення і електрообладнання: короткі замикання, перевантаження в електропроводці і електрообладнанні, відсутність ізоляції в місцях кріплення електропроводки, тертя проводів об металеві розподільні щити, попадання вологи на електропроводку, торкання сторонніми металевими предметами контактів тощо...
Олександр Добростан заступник начальника науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ,
Тарас Самченко, науковий співробітник науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ

 

 

 


75. Все про організацію роботи з пожежної безпеки на енергетичних підприємствах (друкується з продовженням)
Косюк В.В. фахівець з пожежної безпеки

 

 

 

82. Підтвердження компетентності випробувальних лабораторій шляхом проведення міжлабораторних порівняльних випробувань

Прагнення України інтегруватися у світову спільноту відкриває нові можливості для партнерства, актуалізує необхідність гармонізації сучасної системи технічного регулювання та споживчої політики України відносно норм та правил Європейського Союзу. Це значною мірою залежить від стану та розвитку національної системи стандартизації та метрології, зокрема з питань проведення експериментальних досліджень і випробувань на необхідному технічному рівні. Значення результатів випробувань постійно зростає завдяки швидкому розвитку технологій та інформаційного суспільства, оскільки споживачам і бізнесу щодня доводиться приймати зважені рішення, які впливають на економіку країни та особисте життя. Постачальниками результатів вимірювань є випробувальні та калібрувальні лабораторії.
Необхідність взаємного визнання результатів випробувань у рамках міжнародної системи оцінки відповідності зумовила підписання 28 жовтня 2007 р. Меморандуму про взаєморозуміння між Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC), Міжнародним форумом з акредитації (IAF) і Міжнародною організацією законодавчої метрології (OIML). Досягнуті домовленості є, як зазначено у Меморандумі, єдиною й основною базою для прозорої та надійної інфраструктури вимірювань і випробувань у досягненні відповідності об'єкта оцінки відповідності (продукції, товарів) запропонованим критеріям.
Одним з критеріїв компетентності лабораторій та підтвердження вірогідності виданих лабораторіями результатів випробувань є оцінка діяльності лабораторій за попередньо встановленими критеріями шляхом їх участі у програмах перевірок кваліфікації за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань (міжлабораторні порівняння).
Однак, попри велику кількість праць, на сьогодні недостатньо вивчені питання щодо забезпечення єдності результатів незалежно від часу та місця їх проведення, нормативно-технічна документація існує в розрізненому вигляді, не має загального наукового підґрунтя, особливо в частині врахування специфіки їх проведення для різних сфер економіки.
Якщо для вимірювань існує розвинена теорія забезпечення єдності їх результатів, започаткована ще у середині минулого століття, а також нормативно-правове регулювання дій, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань, то у сфері випробувань ці питання висвітлені недостатньо. Таку ситуацію можна пояснити тим, що у проведенні випробувань на практиці спостерігається ототожнювання таких експериментальних процедур, як вимірювання і випробування, які насправді мають суттєві розбіжності як у меті проведення, процедурі їх виконання, так і у процедурі оцінювання точності їх результатів...
О. І. Бедратюк, УкрНДІЦЗ

 

 


84. Зі світової історії пожежної справи
Інженерні рішення по вогнезахисту є невід’ємною частиною вигляду будь-якого будинку і слугують для безпеки самого будинку, будь-яких навколишніх структур та, безумовно, людей. У сучасному світі існують розвинуті системи нормативів, стандартів, збірки правил, що регламентують інженерні рішення на етапах проектування, будівництва, капітального ремонту, реконструкції.
Цікаво, що мабуть одне з найперших значущих в історії випадків, коли інженерні рішення по вогнезахисту будівель, як рішення надзвичайної важливості, приймалися найвищою особою держави, можна знайти в Древньому Римі, якому належать найраніші реліквії древньої протипожежної техніки, що були використані у масовому масштабі.
Після катастрофічної пожежі у Римі у 64 р. н.е., яка за 9 діб знищила майже все місто, Нерон (Рис. 1), римський імператор, як твердять сучасні історики, наказав повністю перебудувати місто на основі (використовуючи сучасну термінологію) методів пасивного протипожежного захисту.
Існує древня легенда, що ініціатором цієї пожежі був сам Нерон, якому начебто потрібно було велике потрясіння для поетичного натхнення при написанні віршів (Рис. 2).
Можливою причиною таких жахливих звинувачень було те, що імператор у своєму житті, більш спілкуючись з простим народом, мав специфічні, пов’язані з боротьбою за владу стосунки з аристократією (через деякий час він був присуджений сенатом до страти і вимушений був отруїтися, Рис. 3) і тогочасні історики, належачи до аристократії, віддзеркалювали це в своїх описах...
Олександр Миколайович Тітенко, cтарший науковий співробітник відділу інноваційних технологій, канд. техн. наук

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

86. Управління єдиною системою цивільного захисту на державному рівні
Кожен громадянин відповідно до Конституції України має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування зброї та на вимогу гарантованого забезпечення реалізації цього права від органів виконавчої влади, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і підпорядкування. Держава як гарант цього права має створювати і розвивати єдину загальнодержавну систему цивільного захисту (ЦЗ), яка включає цивільну оборону та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і природного характеру. Доцільно звернути увагу і на те, що стан будь-якого суспільства залежить від рівня державного управління, тому, на думку багатьох політиків, науковців і державних діячів, на перший план виходить проблема ефективності.
Особливо актуальним є дане твердження для України. Розв’язання цієї проблеми – запорука та необхідна передумова вирішення всіх інших проблем українського суспільства, яке переживає системну кризу управління. Основоположне значення має суттєве поглиблення фундаментальних теоретико-методологічних досліджень проблематики державного управління, створення розвиненої теоретичної бази, що реалізована в наукових теоріях, концепціях, проектах. За останні 15 років в Україні зареєстровано більше 5,8 тис. класифікованих надзвичайних ситуацій, в яких постраждало понад 34,1 тис. осіб, з них понад 6,7 тис. осіб загинуло, а прямі матеріальні збитки становлять більше 30 млрд. гривень. Процес формування організаційної структури управління системою цивільного захисту потребує чіткого вибору необхідних методів, методик, технологій, етапів (кроків) тощо. Узагальнення існуючих підходів щодо створення універсальної методики спрямованої на розробку і оцінку сформованих управлінських рішень схемного формування організаційної структури управління портфелями проектів у системі цивільного захисту України. Дана методика формування нової організаційної структури системи цивільного захисту повинна базуватися на архівних даних і вказувати, що під дією зовнішнього турбулентного середовища розв’язок нових задач можна вирішувати шляхом врахування інформаційно-взаємопов’язаних причинно-наслідкових зв’язків. Таким чином проведення дослідження в напрямі формування нової структури в управлінні системою цивільного захисту на державному рівні є надзвичайно актуальною...

Гаман П.І., доктор наук з державного управління, доцент, начальник відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (м. Київ)

 

 

90. Світовий досвід функціонування систем оповіщення населення про надзвичайної ситуації
Одним із основних завдань Цивільного захисту України, як державної системи органів управління, сил і засобів, які створені для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру, є оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку. Існуюча в Україні система оповіщення створена в 70 - 80-х роках минулого століття та на даний час не відповідає сучасним вимогам.
Найбільш розвинуті системи оповіщення на сьогоднішній день розроблені в Японії, США, Великобританії, Канаді, Франції, Нідерландах, Австрії, Ізраїлі. Тож розглянемо саме ці країни, а також деякі країни ближнього зарубіжжя.
J-Alert - національна система попередження населення про НС в Японії, котра працює через супутники, що дозволяє владі оперативно транслювати оповіщення в місцевих ЗМІ та через гучномовці. Оповіщення місцевих чиновників відбувається за 1 секунду, передача повідомлення жителям регіону - за 4-20 секунд. Попередження про погані погодні умови транслюють лише японською мовою. А всі інші оповіщення повинні передаватися п'ятьма мовами: японською, англійською, китайською, корейською та португальською.
В Японії також працює система раннього попередження про загрозу землетрусу. Під час телеоповіщення після спеціального сигналу диктор попереджає про землетрус, на екрані з'являється карта із зазначенням епіцентру події, що наближається, і список районів, яких він може сягнути. У цих оповіщеннях також передається інформація про загрозу зсувів або цунамі, викликаних землетрусом.
У 2012 році Метеорологічне агентство Японії розмістило на дні Тихого океану три спеціальні вимірювальні прилади з метою ранньої фіксації виникнення цунамі після могутніх землетрусів. Нова система радарів повинна фіксувати утворення цунамі впродовж 10 хвилин після виникнення перших підземних поштовхів, що на 10-20 хвилин швидше, чім існуюча до цього часу система раннього попередження...
Мукшинова Тетяна Олександрівна, старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу УКРНДІЦЗ

 

 

ВИЖИВАННЯ

 

91. Горный туризм. Безопасность
Зима, как известно, туризму не помеха. Искатели приключений и желающие покорить вершины, горы и прочие возвышенности продолжают косяками двигаться к намеченной цели. И зачастую, когда вдруг обеспокоенные пропажей своих близких родственники прибегают к спасателям, то последним остается только методично прочесывать огромные площади в поисках незадачливых туристов.
Условия в горах значительно отличаются от условий равнины, которые привычны для большинства людей. Попав в горную местность организм человека должен приспособиться к нехватке кислорода и влаги, резким перепадам температуры, сильной яркости дневного света. Кроме этого, передвигаясь по горной местности, организм будет подвержен значительной физической нагрузке, а также психологическому напряжению при преодолении различных опасных участков горной местности.
В горной местности, на выживание человека также будут влиять:
– специфический горный рельеф;
– труднопроходимость и неровность местности;
– возможность срывов с вертикальных отвесов, опасность падения;
– климат (грозовая опасность, перепады температуры, сильный ветер, туман);
– разлив горных рек;
– угроза камнепада и снежных лавин;
– общее переохлаждение организма;
– кислородное голодание и горная болезнь.
Попав в такую ситуацию, основные действия для того, чтобы выжить, в горах, особенно для нетренированных людей, – как можно быстрее спуститься в предгорье или в низину, на высоту ниже 2000 метров. Это связано с тем, что на высоте более 2500 метров человек испытывает кислородное голодание, в результате чего наступает ухудшение самочувствия, проявляется головная боль, повышенная утомляемость и раздражительность. Это признаки горной болезни...
Евгений Лукин

 

 

95. Дії при аварії або пожежі в автомобілі і на автомобільному транспорті
У момент аварії пасажири повинні прикрити голову руками і впасти на сидіння, по можливості упершись ліктями і колінами в спинку попереду розташованого крісла. Дорослим треба захистити дітей своїм тілом, обхопивши їх руками і міцно притиснувши до грудей.
Головний принцип дій при попаданні в аварію можна сформулювати коротко - прагнути опинитися якомога нижче і зайняти якомога менше місця.
Чим раніше пасажири зреагують на небезпеку - тим більше шансів на благополучний для їхнього здоров'я результат. Тому не треба висміювати «перестраховщиків», що тримаються чи спираються на сидіння. Розцінюйте це як тренування. Краще помилитися сто раз в кращу сторону, ніж один раз в гіршу.
У свою чергу, водій, розуміючи, що аварія неминуча, про що він здогадається хоча б на мить раніше пасажирів, має скомандувати «Лягай!» або якось інакше, але обов'язково коротко і дохідливо. Намагатися уникнути лобового удару, змінити рух автомобіля в більш безпечний напрямок, щоб удар був ковзний, направити автомобіль в кущі, паркан. Це краще ніж коли машина летить назустріч іншій машині або стикається з чисось що стоїть нерухомо. Так можна значно зменшити силу удару.
У момент зіткнення водій повинен впертися ногами в підлогу, а руками в кермо, голову притиснути до рук і, напружуючи всі м'язи, перечекати удар. При перспективі сильного удару, навпаки, потрібно уникати удару об руль, щоб не зламати ребра. Для цьго треба відклонитися вправо, а ще краще завалитися боком на пасажирське сидіння і впертися руками і ногами в передню панель.
Після зупинки машини слід швидко оцінити обстановку, переконатися, що відсутня загроза пожежі, для чого принюхатися, чи не пахне бензином, димом, допомогти вибратися з автомобіля пасажирам. Якщо дверцята не відкриваються, треба опустити скло або вибити його будь-яким підручним предметом, ключем, монтіровкою, вогнегасником і повиймати осколки, що залишились в ущільнювалиних резинках рами. Лобове скло неважко видавити ногами опершись спиною на сидіння та вдаривши каблуками в його нижній кут...
*

 


ЗДОРОВ’Я

 

98. Отруйні рослини в лісі
У нашій помірній зоні, крім їстівних виростають і небезпечні отруйні рослини.
*

ins sp sv 1 1.sm      

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” започатковує курси підвищення кваліфікації фахівців за програмами: “Організація та забезпечення технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах” та “Адміністрування мереж спеціального призначення” за довгостроковими програмами за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

Загальна тривалість навчання 108 годин (74 години під керівництвом викладача).

Детальну інформацію про початок занять, зміст навчальних програм, порядок зарахування на навчання можна отримати на сайті Інституту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

На кордоні з Молдовою в Одеській області провели спеціальну операцію по затриманню організатора каналу торгівлі людьми.

Затримання проводилось співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії зі слідчим СУ ГУНП в Одеській області та співробітниками УБЗПТЛ Одещини під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області із застосуванням силової підтримки мобільного загону «ДОЗОР».