журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

Механізми управління безпекою підприємств в сучасних умовах господарювання: теорія і практика

Оцените материал
(0 голосов)

5 грудня 2013 року в Навчально-науковому інституті права та безпеки підприємництва (ННІПБП) Європейського університету відбувся традиційний щорічний круглий стіл, головною метою якого було вироблення механізмів управління безпекою підприємств в сучасних умовах господарювання.
В засіданні круглого столу взяли участь відомі теоретики та практики у сфері безпеки. Науковці, підприємці та викладачі вузів обговорили актуальні проблеми безпеки підприємств: 1) Загрози безпеці підприємства в сучасних умовах господарювання та механізми забезпечення його безпеки; 2) Особливості правового регулювання безпеки підприємництва; 3) Безпека в сфері банківської діяльності; 4) Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних ресурсів в умовах бізнес-середовища; 5) Взаємодія навчальних закладів та підприємств у підготовці фахівців галузі безпеки: стан та тенденції розвитку.


Учасниками зроблено ряд висновків і рекомендацій, та внесено пропозиції щодо їх практичного впровадження.
Наявність значної кількості загроз безпеці потребує розробки основних напрямків їх усунення, головним з яких є формування механізмів безпечного розвитку підприємства, що в свою чергу вимагає відповідного методичного забезпечення. Багатогранність сфер забезпечення і захисту діяльності підприємства потребує створення спеціальної служби, яка здійснює реалізацію спеціальних захисних заходів – службу безпеки підприємства.
На думку учасників, однією з найсерйозніших проблем формування і розвитку недержавної системи безпеки в Україні є недосконалість законодавчої бази, а в деяких сферах – повна її відсутність. Доповідачі підкреслили необхідність законодавчого забезпечення функціонування служби безпеки підприємства. Для правового поля діяльності суб’єктів недержавного сектору безпеки необхідно внести зміни та доповнення до існуючих законів та розробити нові нормативні акти, що відкриє подальші перспективи для розвитку і удосконалення служб безпеки суб’єктів господарювання.
Інститут права та безпеки підприємництва Європейського університету запропонував проект «Порядку діяльності Служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб» для доопрацювання та обговорення на засіданні УСПП, з подальшим нормативним закріпленням його положень. Також запропоновано створити асоціацію служб безпеки підприємств.
Щодо забезпечення безпеки банківської системи відзначено необхідність високого ступеню узгодженості всіх функціональних підрозділів банку, через які проходить фінансовий потік. Запропоновано загострити увагу керівництва банків, організацій, підприємств та фірм до підвищення фахового рівня підготовки персоналу та вирішення практичних проблем та завдань з питань управління безпекою підприємств в сучасних умовах господарювання. Проблемні та практичні питання нормативно-правового регулювання охорони і захисту інформаційних ресурсів в сучасних умовах та особливості їх використання персоналом банків, підприємств, фірм та організацій виносити на науково-прикладні форуми та практичні заняття персоналу щоквартально.
Значна увага приділялась питанням кібербезпеки. Запропоновано розробити єдиний понятійний апарат у галузі кібербезпеки, який має ґрунтуватися на стандартах та кращих світових практиках, а також бути гармонізованим з відповідними європейськими та світовими аналогами. Зазначено відсутність єдиного органу, що взяв би на себе роль координаційного центру з питань реагування на інциденти інформаційної безпеки в ІТС та запропоновано створити таку систему центрів реагування для налагодження взаємодії як всередині країни, так і з аналогічними закордонними та міжнародними організаціями.
Щодо взаємозв’язку вузів та практиків у сфері безпеки прийнято рішення посилити дану роботу шляхом створення постійно діючих робочих груп з розвитку співпраці. Зокрема, запропоновано створити робочу групу з науково-педагогічного складу Європейського університету та практиків з усіх представлених сфер діяльності для пошуку напрямів впровадження в життя ефективної та адекватної сучасним умовам взаємодії навчально-наукових закладів у підготовці фахівців у галузі безпеки. Запропоновано створення спільного реєстру типових профілів фахівців та відповідних компетенцій у галузі безпеки і передбачення регулярного оновлення відповідно до змін запитів на ринку праці.
Також обговорювалися питання перспектив розвитку співпраці із зарубіжними вищими навчальними закладами у сфері підготовки фахівців з безпеки. Відзначено, що в зарубіжних вузах кількість галузей знань з безпеки є значно вищою ніж у вітчизняних, тому запропоновано перейняти досвід та посилити «безпекову» складову бакалаврських та магістерських програм підготовки. Окреслено механізми налагоджування наукових та педагогічних зв’язків із зарубіжними навчальними закладами.

Григор’єва О. В., к.ф.-м.н.,
Декан факультету безпеки підприємств
Європейського університету.

Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии