Oblojka2009 4

АКТУАЛЬНО

Как повысить свое благосостояние

Ю.Дмитренко

3

Внутренние угрозы безопасности компании

Сейчас уже никто не возражает против того факта что, основным элементом развития рыночного бизнеса является информация, которую во имя получения прибыли нужно или сохранить, или похитить. Создают, получают, обрабатывают, хранят информацию люди, значит и носителями конфиденциальной информации, являются люди, сотрудники той или иной организации - самое ответственное и са-мое - уязвимое звено защиты информации. Она представлена также финансовыми документами, перспективными планами, техническими и технологическими изобретениями, открытиями и т.д., записанными на материальные носители. Наиболее ценные сведения относятся к конфиденциальной тайне и должны храниться за семью печатями. Охраняют конфиденциальную тайну люди, похищают - тоже люди. В данной статье мы не будем затрагивать технические вопросы защиты информации, поскольку это тема другого разговора. Отметим только, что мы искусственно разделяем технические средства и человеческий фактор в обеспечении безопасности конфиденциальной информации для более детального анализа последнего аспекта. На практике технические средства защиты информации и человеческий фактор должны дополнять друг друга и составлять краеугольный камень комплексной системы безопасности.

М.Иванов

6

Міжнародний досвід організації економічної безпеки підприємств

Дослідження закордонного досвіду свідчить, що в іноземних державах щоразу нові вимоги з боку суспільства до забезпечення правопорядку впливають на організацію правоохоронної діяльності. У багатьох країнах дедалі більше орієнтуються не лише на державні силові органи, а й на широке використання для правоохоронних цілей суб'єктів недержавної системи безпеки (приватних детективних і охоронних служб). Світовий досвід переконує, що не всі види правоохоронних функцій у належному обсязі можуть виконувати державні органи. Внаслідок цього за кордоном значного поширення набули адвокатські контори, приватні розшукові, детективні бюро тощо.

Т. Ткачук,
кандидат юридичних наук
Інститут захисту інформації
з обмеженим доступом

12

Первый Всеукраинский специализированный технический семинар по автоматике FAAC (в формате *.pdf)

ХХІ век - век информационно-технического прогресса и автоматизации жизнедеятельности человека. Автоматизация элементов входной группы не исключение: автоматические, секционные, ролетные ворота, шлагбаумы - слова и словосочетания, ставшие привычными и обыденными. Рынок автоматики сегодня насыщен и разнообразен как никогда: ведущие производители Италии, Германии и Китая борются за каждого покупателя.

Денис Кудрявцев
Региональный менеджер
по автоматике FAAC

16

Пути защиты от внутренних угроз

Проблема защиты конфиденциальных данных учреждений на сегодня стоит особо остро. Под угрозой секреты, деньги, персональная информация. Несмотря на все более изощренные системы безопасности, воздвигаемые специалистами ИБ, информация продолжает «утекать».

Мусиенко Д.

17

ДЕТЕКТОР БРЕХНІ: СУЧАСНИЙ СТАН (в формате *.pdf)

Інтерв'ю з відомим українським поліграфологом, директором компанії «АРГО-А», Президентом Міжнародної ліги поліграфологів, Президентом Міжнародної асоціації поліграфологів, членом Американської асоціації поліграфологів, Воликом Андрієм Миколайовичем.

«АРГО-A»

24

Профессиональное оборудование источников питания и защиты для систем безопасности (в формате *.pdf)

Дистрибьютор ПО «Бастион» (Россия) на Украине
Компания «Юго-Запад»

25

«Bodyguard-2009» (в формате *.pdf)

Між ними давно існують неписані правила. Вони розуміють один одного без слів. Вони знають що робити і як діяти... і постійно намагаються бути не помітними. Кожне місце перебування їх підопічного - це ще одна головоломка, яка межує зі смертю та життям.

Матеріал наданий
Прес-центром УДО України

27

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Управление инцидентами информационной безопасности

Важнейшим условием работы большинства современных организаций является обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной безопасности (ИБ). В случаях возникновения инцидентов ИБ значительно возрастает риск и вероятность материального ущерба, поэтому угрозы безопасности информационных активов представляют реальную опасность.

И.Коваль

28

Мультиагентна система активного захисту інформації в інформаційних системах і середовищах для фінансової та банківської діяльності

Розвиток технології інтелектуальних програмних агентів, створення мультиагентних систем (МАС) та віртуальних організацій є сьогодні однією з найбільш перспективних і багатообіцяючих областей розвитку нових інформаційних і комунікаційних технологій. Ми спостерігаємо також сьогодні інтеграцію мережних WWW-технологій, методів і засобів штучного інтелекту (ШІ), включаючи великі бази даних/знань, багатокомпонентні обчислювачі й системи об'єктно-орієнтованого проектування.

Гладун А.Я.,
кандидат технічних наук,
доцент

32

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Безопасность транспортировки грузов

Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры любой страны и Украина не является исключением. Его устойчивое развитие является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, обеспечения целостности и национальной безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения. Интеграция Украины в мировую экономику и диверсификация внешней торговли требуют адекватной перестройки транспортной инфраструктуры, реализации потенциала Украины как транзитной державы, повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков и развития экспорта транспортных услуг.

Евгений Лукин

37

Охрана с собаками: современность и перспектива

Собака является древнейшим охранным «средством» - она применялась для охраны уже на самых ранних этапах человеческой цивилизации. Прошли тысячелетия, но собака по-прежнему остается востребованной и неотъемлемой составляющей надежной охраны - наряду с техническими средствами и человеческим персоналом.

В.Высоцкий,
Владелец Школы
охранных собак «Арес»,
Судья по рабочим качествам.

43

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ «НОУ-ХАУ»

З початку ХХІ століття в усьому світі спостерігається постійне зростання обсягів «ноу-хау» в комерційному обігу країн. Це не випадково, оскільки до комерційної діяльності залучається все більше технологічних та виробничих новинок.

Сергій Князєв,
кандидат юридичних наук,
Інститут захисту інформації
з обмеженим доступом

45

БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: Загрози та заходи протидії

Яким чином збалансувати безпеку фірми? У цьому матеріалі мова йде про той етап діяльності, коли вже вирішено всі адміністративні і юридичні аспекти проблеми [1,2], а також відпрацьовано такий фундаментальний етап, як організація збору і впорядкування потрібних інформаційних ресурсів [3-6]. Тобто, суб'єкт підприємниької діяльності є цілковито легітимним у правовому (і комерційному) полі. І на цому етапі необхідно вирішити такі задачі: 1) аналіз і оцінка ризиків для фірми; 2) аналіз можливих варіантів побудови стратегії безпеки фірми і 3) оцінку варіантів і вибір найкращого. Тому автор матеріалу пропонує прикладну прив'язку раніше розроблених алгоритмів та методик до найтиповіших проблем, що виникають на практиці.

Біленчук П.Д.,
професор Київського національного
університету внутрішніх справ

Міщенко В.Б.,
старший науковий співробітник Наукового
центру Міністерства
оборони України

Шульга О.О.,
аналітик Української молодіжної фундації
політико-правових досліджень

48

Системы комплексной безопасности от «Сидкон» (в формате *.pdf)

На рынке информационных и консалтинговых услуг ООО «Консалтинговая компания «СИДКОН» работает с 2002 года. За время своей деятельности стала одной из ведущих фирм в сфере систем безопасности, построенных с помощью информационно-аналитической деятельности.

ООО «Консалтинговая
компания «СИДКОН»

53

Характерні особливості недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства:
вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Згідно ст. 42 Конституції України, держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

Ірина Жевелєва
Магістр Інституту
захисту інформації
Національної академії
Служби безпеки України

55

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ИК-подсветка, или как сделать невидимое видимым (в формате *.pdf)

Зачастую при использовании системы видеонаблюдения пользователь сталкивается с ситуацией, когда дневного или искусственного освещения явно недостаточно для получения качественного изображения от видеокамеры. Решаться эта проблема может несколькими способами: установкой высокочувствительных камер, организацией дополнительного искусственного освещения либо установкой систем инфракрасной подсветки. В первом случае стоимость видеокамеры может увеличиться в разы, причем даже такая сверхвысокочувствительная камера вряд ли сможет «видеть» в полной темноте. При установке дополнительного искусственного освещения теряется скрытость видеонаблюдения. Именно поэтому достаточно часто используется именно третий вариант решения проблемы - установка устройств инфракрасной подсветки - ИК-прожекторов. Что же это за устройства и как они работают? Остановимся на этом подробней. Кроме этого, сделаем краткий обзор новинок на рынке ИК-подсветок.

Подуст Владимир
Гипермаркет по БЕЗОПАСНОСТИ

59

Профессиональные камеры Sunkwang в системах видеонаблюдения (в формате *.pdf)

До сих пор не утихают споры о преимуществах и недостатках цветных и черно-белых видеокамер. Доводов в пользу каждой стороны приводится достаточно много.
Но, все-таки, преобладало мнение, что в течение нескольких ближайших лет цветные камеры полностью вытеснят черно-белые. Подобный вывод вполне подтверждался динамикой рынка на протяжении нескольких последних лет. «Как только производители сумеют повысить светочувствительность цветных камер и снизить стоимость продукции без ущерба качеству, у потребителей не останется сомнений в выборе» - слова, знакомые большинству читателей.

ООО «БЕЗПЕКА» 2009г.

61

H.264 - передовой стандарт видеокодирования

Как ожидается, новейший стандарт сжатия видеоизображения H.264 (известный также под названием MPEG-4 Part 10/AVC, последние буквы которого означают «передовое кодирование видеосигналов») станет в ближайшие годы самым востребованным видеостандартом.

Подготовил Ю.Дмитренко

62

Промышленность под контролем! (в формате *.pdf)

Видеонаблюдение является одним из важнейших составляющих комплексной системы безопасности. А контроль производственных процессов, удаленный мониторинг и взаимодействие с СКД делают такие системы просто незаменимы на промышленных обьектах, будь это завод, порт или же шахта.

Компания «Юнитоп»

66

Увидеть, услышать, записать - выбор профессионала (в формате *.pdf)

ООО «УНИКА Лтд»
Сапа Е.Т., Гундар О.И.

68

Видеонаблюдение на предприятии. Экономичный вариант (в формате *.pdf)

Данный проект разработан как иллюстрация начального уровня разработки системы видеонаблюдения для охраны и контроля территории предприятия и показывает цели и решения задачи установки видеокамер.
Территория предприятия имеет въездные транспортные ворота. Вход на территорию предприятия, который используется как основной вход для работников и посетителей для доступа в производственные помещения и в офис. На территории имеется три цеха производства и хранения продукции и сопутствующих материалов.
Правильный метод охраны предприятия - это независимый от человека полный контроль за происходящим, который не дает возможности двоякого толкования событий как в настоящем времени, так и в прошлом. Основа метода - запись изображений с видеокамер в архив, который недоступен к любому изменению, будь-то редактирование, перемещение, уничтожение и так далее.

Технологии охраны и безопасности.
Малое предприятие «СЕРВИС»

70

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Линейка устройств GSM-оповещения от ASTREL: просто, надежно и доступно (в формате *.pdf)

Учитывая необходимость заказчиков в надежном и доступном оборудовании расширена линейка производимых устройств GSM оповещения. Устройства созданы на базе GSM-модулей индустриального исполнения и предназначены для охраны стационарных и мобильных объектов в тяжелых условиях эксплуатации (колебания температуры от -30 °С до +70 °С, неустойчивый прием GSM, вибрация).

ASTREL, г. Киев

72

Двусторонняя радиосвязь - новый уровень Вашей безопасности. Беспроводная охранная
система ALEXOR от компании DSC
(в формате *.pdf)

Компания DSC (Digital Security Controls ltd.) является ведущим канадским производителем охранных систем безопасности. Продукция DSC пользуется спросом на рынке 140 стран мира. Основной причиной успеха является постоянное внедрение новейших технологий в сфере безопасности, повышение качества и надежности производимой продукции, работа по улучшению дизайна и уменьшению размеров предлагаемого оборудования. Стоит также отметить разработку удобных в использовании клавиатур, большое количество разнообразных датчиков, специальных модулей, простоту их установки и программирования. Именно эти факторы и обеспечили стремительный рост спроса на продукцию компании DSC, и как результат - почетное место среди брендовых производителей охранного оборудования. Недавно компания DSC начала производство новой линейки извещателей серии LС-100 с цифровой обработкой сигнала, которые кардинально отличаются от предыдущих как в плане дизайна, так и схематически. Серия ППК «Power Series» была полностью заменена на более современную. Также вышел на рынок новый беспроводной ППК «Power Series» 9045 и 9047.

Владимир Левчук
ООО «СП «СЕНК»

73

Мой дом - моя крепость. Замки

Евгений Лукин

75

Система безопасности и ее компоненты в вопросах и ответах

Д.Мусиенко

78

О системах периметровой охраны

Евгений Лукин

83

Психотронное оружие - миф или реальность?

Психотроника - это наука о механизмах информационных связей, регуляции и управления психикой, энергетикой и физиологией человека.
Психотроника базируется на утверждении, что в основе зачатия, развития и психофизиологического формирования организма человека лежат информационные процессы - космические, планетарные, общеорганизменные, клеточные, молекулярные, биоплазменные, биогравитационные, квантовые, вакуумные.
Психотронике свойственно стремление к разработке технических аналогов (генераторов) тех феноменов, которые изучаются парапсихологией и биоэнергоинформатикой (наукой исследующей во многом тот же комплекс явлений, что и парапсихология, но с биофизической точки зрения).
Соответственно под психотронным воздействием понимается направленное воздействие на человека электрическими, электромагнитными, торсионными (лептонными) полями, акустическими (инфразвуковыми, звуковыми, ультразвуковыми) волнами, которые вызывают изменения поведения и мыслительной деятельности, реакций на события и ситуации, приводят к нарушениям в работе функциональных систем организма и изменениям в клетках тканей.

Д.Мусиенко

92

Індустріальне зачинення на базі E-LOCK та NEXGEN (в формате *.pdf)

Велике підприємство, велика кількість дверей, розподільчих електрощитів, технічних скринь. Все це має бути під замком. Здавалося б які проблеми? В магазині або на базарі можна купити замки на будь-який смак і гаманець. Купили, встановили, замкнули, ключі передали відповідальним особам. Все просто коли кількість ключів сягає півтора-два десятки - можна якось розібратись, - до кожного ключа додати брелок, чи ще якось зробити маркування. А якщо дверей кількасот? Громіздкі зв'язки ключів в сучасному світі виглядають анахронізмом, як і касетний аудіо магнітофон, мобілка зразка 90-х чи ПК на базі 486-го процесора. Невже неможливо якось вирішити цю задачу? Можна.

СПВ Компані Лтд.

98

Безопасность с умом (в формате *.pdf)

В смутные времена оттачивается и злодейское мастерство, и методы защиты от него. Удобные и простые устройства всегда где-то рядом, но мы о них, порой, даже не догадываемся.
Мир технологий защиты очень велик и совершенно невозможно охватить все темы в одной статье. Потому, здесь предлагаю только самые «сливки».

Компания «ВИП Консалт»

100

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожаротушение тонкораспыленной водой

В настоящее время в числе наиболее перспективных направлений по противопожарной защите объектов различного назначения является применение средств тушения пожаров тонкораспыленной воды. Особенно актуально применение тонкораспыленной воды на объектах, где требуется высокая эффективность тушения, имеются ограничения по водоснабжению и актуальна минимизация ущерба от проливов воды.

Коваль В.В.

102

Противопожарная защита системной тонкораспыленной воды HI-FOG

HI-FOG представляет собой новую технологию защиты от пожара, при которой используется высокое давление для водяного тумана.
Система HI-FOG сочетает в себе огнетушащие свойства воды с проникающей способностью газов, безвредных для людей и окружающей среды.

Коваль В.В.

104

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ ЗА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Білошицький М.В.,
канд. хім. наук,
ст. наук. співр. УкрНДІПБ
МНС України,

Куликівський В.С.,
начальник відділу УкрНДІПБ
МНС України,

Чеботаєв К.П.,
почесний академік
Міжнародної Академії наук
Екології Безпеки Людини
і Природи (МАНЕБ),
полковник у відставці,

Кравченко Н.В.,
інженер 1-ої категорії УкрНДІПБ
МНС України

105

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ

Коваль В.В.

107

СТАН ВИПРОБУВАНЬ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В ПІДРОЗДІЛАХ МНС

На теперішній час в Україні випробуваннями у сфері пожежної безпеки займаються 55 лабораторій.
З них 26 - це дослідно-випробувальні лабораторії ГУ МНС України в областях та м. Київ (далі - ДВЛ) і
Науково-дослідний центр Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки (далі -
НДЦ УкрНДІПБ), які підпорядковані МНС, а також 29 лабораторій, які відносяться до суб'єктів господарської діяльності і не входять до структури МНС.

В.І.Згуря,
Начальник НДЦ № 4 УкрНДІПБ
МНС України, канд. техн. наук

І.С.Башинський,
Начальник відділу НДЦ № 4
УкрНДІПБ МНС України

В.В.Присяжнюк,
Заступник начальника відділу
НДЦ № 4 УкрНДІПБ МНС України

Шеверєв Є.Ю,
Головний фахівець НДЦ № 4
УкрНДІПБ МНС України.

109

Управляемый «исход»

18 мая 2009 г. подписан приказ МЧС Украины №338 «Об утверждении Правил устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях». Он зарегистрирован в Министерстве юстиции 11 июня под №505/16521.

Георгий Минин

111

Пожарно-технические комиссии: «Мы будем жить теперь по-новому»

20 мая текущего года был подписан приказ МЧС Украины №347 «Об утверждении Типового положения о пожарно-технической комиссии». Ровно через 2 месяца он был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины под №658/16674. Приказ МЧС от 11.02.2004 №70 «Об утверждении Положения о добровольных пожарных дружинах (командах) и Типового положения о пожарно-технической комиссии», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 19.02.2004 под №221/8820, отныне не действует.

Георгий Минин

113

Як правильно вибрати необхідну кількість та тип вогнегасника для офісного, виробничого, складського приміщення? (в формате *.pdf)

Що ж таке вогнегасник - це технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.

Олександр Кобиляков
ТОВ «ТД «Амаль

114

ОГЛЯД основних нормативно-правових актів, що включені до Інформаційного бюлетеню № 34 про зміни і доповнення до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки НОВІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Несенюк О.О.
Науковий співробітник
УкрНДІПБ МНС України

116

Конструктивный диалог транспортной интеллигенции в Одессе

C 10 по 12 июня 2009 года в выставочном комплексе Одесского морского торгового порта состоялась восьмая международная конференция и выставка по развитию транспорта, инфраструктуры и оборудования «Интер-ТРАНСПОРТ».

120

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ОЧАГОВ ПОЖАРА И ВЗРЫВА (в формате *.pdf)

Нет сомнений в том, что в проблеме обеспечения промышленной и экологической безопасности своевременное обнаружение и регистрация очагов пожара являются особенно актуальными. Быстро усложняющаяся техногенная среда с непредсказуемыми всплесками нестабильности плюс человеческий фактор с его пренебрежением к правилам пожарной безопасности способствуют постоянному росту «огненных катастроф». Для их предотвращения требуется быстрая и адекватная защитная реакция, поэтому в современных системах пожаротушения наиважнейшую роль играют оптоэлектронные приборы, представляющие собой сложные электронно-оптические устройства, разработка и внедрение которых связаны с применением наукоемких технологий и ноу-хау.

ООО «Проект ВО»
г. Харьков

121

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Система підтримки прийняття рішень щодо забезпечення інформаційної, антивірусної і фізичної безпеки автоматизованих систем різних класів

Шорошев В.В.,
Давиденко А.М.,
Потенко О.С.

124

Оптический канал утечки информации

Промышленный шпионаж - это запретная тема в экономике. Коммерсантам важно понять всю вероятную и вполне реальную опасность, которую несет эта сфера. Отношение предпринимателей и менеджеров к промышленному или конкурентному шпионажу поддерживается соответствующими сообщениями в печати. Там всегда называют одни и те же случаи, которые остаются неясными. Это ведет к тому, что промышленный шпионаж не принимается как настоящий риск.

М.Иванов

130

КОМПЬЮТЕР

Антивирусные решения для защиты данных и ПК, как сделать правильный выбор  (в формате *.pdf)

Павел Демьяненко

137

Тестирование антивирусного ПО

27 мая 2009 года независимая научно-исследовательская лаборатория специализирующаяся на тестировании антивирусных продуктов AV-Comparatives.org опубликовала очередные результаты тестирования антивирусного ПО.
Этот отчет - вторая часть испытаний антивирусного ПО проведенных в февраля 2009. Продукты использовали те же самые обновления и сигнатуры, которые они имели 9 февраля, и те же самые параметры настроек обнаружения. Этот тест показывает превентивные возможности обнаружения, которые продукты имели тогда.

Н.Луков

138

ЭКОЛОГИЯ

Основні техногенні забруднювачі та методи їх контролю

Частина біосфери, охоплена впливом діяльності людини, її технічних засобів, об'єктів, які працюють або споруджуються, називається техносферою. Вона почала формуватись у ХVIII-XIX ст. водночас із бурхливим розвитком науки та техніки й до другої половини ХХ ст. стала силою планетарного масштабу. Це пов'язано з активізацією діяльності людини й появою нових факторів негативного впливу на природу: розвиток атомної енергетики, розробка нових видів озброєнь, хімізація сільського господарства, подальший розвиток усіх видів транспорту, гірничодобувної, металургійної промисловості, машинобудування та освоєння космічного простору. В результаті збільшилося забруднення всіх компонентів довкілля - повітря, води, грунтів, продуктів харчування. В біосфері почалися процеси міграції речовин, спричинені виробничою діяльністю людини, утворився третій вид кругообігу речовин в природі (крім геологічного й біологічного) - технологічний. Виникла необхідність детально вивчати, класифікувати різні техногенні забруднення довкілля, передбачати їх, уміти запобігати їм, зменшувати, нейтралізувати, нарешті боротися з наслідками різних негативних дій людини на шкоду природі. Це зумовило розвиток багатьох нових напрямів у сфері прикладної екології, які узагальнено називають «техноекологією».

Сушко І.А.

140

Мы все учились по-немногу...
IQ-Trading обучил 143 специалиста по пяти различным направлениям

По материалам IQ-Trading

143

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Bezpeka plaska 2020

Expert Security 262x162 2020 ukr

ARMS 262x162px 2020 ukr

TZ Firetech 262x162 2020 ukr

Mining 262x162px 2020 ukr

ESE 262x162px 2020 ukr

PRF 262x151px 2020 ukr

Заголовки новин та публікацій

Календар подій

Минулий місяць Червень 2020 Наступний місяць
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
week 23 1 2 3 4 5 6 7
week 24 8 9 10 11 12 13 14
week 25 15 16 17 18 19 20 21
week 26 22 23 24 25 26 27 28
week 27 29 30
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com